Det finns betydande variationer inom diagnostik och behandling av MS i Europa, samtidigt som det också finns mycket gemensamt. Man kan konstatera att det är väldigt viktigt att fatta individuella behandlingsbeslut, även om riktlinjer och rekommendationer presenteras.

Mikroglial aktivering ses även vid neuroinflammatoriska sjukdomar. Patienter med multipel skleros har förhöjd koncentration av sTREM2 i likvor vid skov, och koncentrationen normaliseras efter immunmodulerande behandling

Jakten på MS-biomarkörer

Fyndet av mtDNA i cerebrospinalvätska knyter mitokondrierna närmare patogenesen vid MS. Mitokondrie-DNA kan potentiellt användas som markör för aktiv inflammatorisk aktivitet hos patienter med MS, och detta kan markera en övergång till de mer progressiva och mindre inflammatoriska faserna i MS

Peli1:s roll i immunregleringen bekräftades av vår studie, som visade olika antal immunologiskt viktiga proteiner i hjärnan efter 20 dagar med EAE

Mesenkymala stromaceller vid multipel skleros

PMSC är en typ av MSC med potent immunhämmande effekter, men mekanismerna bakom dessa är fortfarande i stort sett okända

Förvärvad epilepsi vid MS

Frågan infinner sig då om de senaste årens terapeutiska revolution inom MS har inneburit att risken för epilepsi har minskat

#Senaste Tidskrifter

Multipel Skleros

NR. 22 • maj 2018
Årgång 6
  • Multipel skleros
  • Förvärvad epilepsi vid MS
  • Kortikal demyelinisering
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Återställning av immunsystem vid multipel skleros

Föreläsare: Zsolt Illes

Speltid: 13:02

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare