Intressanta data om kladribin

Syftet med denna artikel är både att sammanfatta dessa data och att förmedla de nya data som har publicerats sedan ECTRIMS.

Förbättrings- och förändringsarbete inom reumatologi

Epigenetiska förändringar är ärftliga förändringar av genuttryck som inte kodas i DNA-sekvensen. Som exempel bibehålls cellspecifika uttryck av gener genom epigenetiska förändringar i samband med att celler delar sig.  Epigenetiska mekanismer, såsom DNA-metylering, posttranslationella modifieringar av histoner samt icke-kodande RNA, är en viktig länk i samspelet mellan gener och miljöfaktorer. Studier av epigenetiska förändringar kan hjälpa oss att förstå hur olika riskfaktorer bidrar till att öka risken för att utveckla multipel skleros (MS). DNA-metyleringsstudier i MS Vid DNA-metylering sätts en extra metylgrupp till DNA-molekylen med hjälp av DNA-metyltransferaser (DNMT). DNMT1 är ansvarig för att DNA-metyleringen består vid celldelning, medan DNMT3A och DNMT3B utför de novo-metylering.1 DNA-metylering vid promotorregioner leder vanligtvis till att genuttrycket minskas eller helt tystas, eftersom metyleringen stör bindningen av transkriptionsfaktorer.  Flera studier har visat att DNA-metylering kan spela en mer komplex roll vid reglering av genuttryck genom att påverka tiden (elongeringen) och själva avslutandet av transkriptionen2 samt…

Vi har kunnat visa att den skyddande effekten av D-vitamin innefattar epigenetiska mekanismer, i synnerhet DNA-metylering, och att detta kan ge en molekylär grund för cellulärt minne. Detta kan i sin tur ge långsiktiga effekter9-11 och visar potential för framtida kombinationsterapier.

Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

MEST SETE MEDtalks

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör   Se hele webinar

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/klinisk-betydelse-av-neurofilament-som-biomarkor/'>Se hele webinar
Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

ECTRIMS 2018: Highlights om behandling med Rebif och kladribin

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c0mtrv7i44 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECTRIMS 2018: Highlights om behandling med Rebif och kladribin&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-highlights-om-behandling-med-rebif-och-kladribin/'>Se hele webinar
Highlights om behandling med Rebif och kladribin

ECTRIMS 2018: Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-dansk-studie-visar-kliniska-skillnader-mellan-tecfidera-och-aubagio/'>Se hele webinar
Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio

ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-tecfidera-reducerar-signifikant-neurofilamentnivan/'>Se hele webinar
Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån

Volymen av MS-lesioner

Vi fann att nästintill alla personer med MS på sikt utvecklar kognitiv svikt. Analogt med tidigare neuropsykologiska studier fann vi en påtaglig kognitiv påverkan främst av informationsprocesshastighet och minnesfunktion.

I denna studie har vi undersökt om tyrosinkinaset Abl2 bidrar till EAE. Resultaten visar att möss med genetiska skillnader i Abl2-genen uppvisar skillnad i utveckling av EAE och i aktivering av lymfocyter.

Neurotransmittorer som måltavlor vid behandling av inflammatorisk hudsjukdom

hjärnatrofi vid tidig MS

Neuroinflammation reflekterad av OB i CSF, antal MS-lesioner på MRT och ökad mins-koncentration på MRS är mer framträdande vid MS än vid CIS. På motsvarande vis är neurodegeneration, reflekterad av förtunnad GCIPL-tjocklek på OCT och minskad hjärn- och myelinvolym på qMRT, mer uttalad vid MS än vid CIS.

#Senaste Tidskrifter

Multipel skleros

NR. 25 • mars 2019
Årgång 7
  • MS-forskningsfonden
  • Behandling med kladribin
  • Multipel skleros

ECTRIMS 2018

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare