I denna studie har vi undersökt om tyrosinkinaset Abl2 bidrar till EAE. Resultaten visar att möss med genetiska skillnader i Abl2-genen uppvisar skillnad i utveckling av EAE och i aktivering av lymfocyter.

Neurotransmittorer som måltavlor vid behandling av inflammatorisk hudsjukdom

hjärnatrofi vid tidig MS

Neuroinflammation reflekterad av OB i CSF, antal MS-lesioner på MRT och ökad mins-koncentration på MRS är mer framträdande vid MS än vid CIS. På motsvarande vis är neurodegeneration, reflekterad av förtunnad GCIPL-tjocklek på OCT och minskad hjärn- och myelinvolym på qMRT, mer uttalad vid MS än vid CIS.

Neurofilament light i plasma hos patienter med MS

NFL-koncentrationerna i serum och CSV var starkt korrelerade, vilket indikerar att blodprovstagning skulle kunna ersätta lumbalpunktion för denna biomarkör.

Hämning av nyupptäckta ara-CTPas – SAMHD1-hämmare lovande strategi för effektivisering av cytarabinterapier vid AML

I denna MEDtalk presenterar Tobias Sejbæk Mathiesen, Skleroseklinikken, Sydvestjysk Sygehus och Odense Universitetshospital data som visar att Tecfidera signifikant reducerar Nfl-nivån i plasma, serum och cerebrospinalvätska efter sex månaders behandling av patienter med recidiverande-remitterande MS. Klicka och hör Tobias berätta om resultaten.  

Mathias Buron, läkare, doktorand, Dansk Multipel Sclerose Center, har i en undersökning gjort en direkt jämförelse mellan behandling med Tecfidera och Aubagio utifrån skovförekomst, sjukdomsutvecking och behandlingsavbrott. Studien visar flera intressanta resultat som delvis har bekräftats i en fransk studie. Klicka och hör Mathias presentera resultaten.  

Kognitiva svårigheter bör ingå i bedömningen av patienter med multipel skleros, dels för att utvärdera hur de kognitiva svårigheterna påverkar patientens anknytning till arbetsmarknaden, sociala relationer och livskvalitet, dels för att underlätta vid val av behandling. På årets ECTRIMS-kongress presenterades studier som visar att kognitiva svårigheter och fatigue belastar patienterna i hög grad. I denna MEDtalk fokuserar Mikkel Anthonissen på detta och på de initiativ som har påbörjats i Danmark.  

#Senaste Tidskrifter

Multipel skleros

NR. 23 • september 2018
Årgång 6
  • Multipel skleros i Europa
  • American Academy of Neurology
  • MS och infektioner

ECTRIMS 2018

Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Återställning av immunsystem vid multipel skleros

Föreläsare: Zsolt Illes

Speltid: 13:02

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare