Fatigabilitet vid MS

Mätningar visar ofta att personer med MS har ökad fatigabilitet. I litteraturen finns många olika protokoll för mätning av fatigabilitet, men för närvarande saknas konsensus baserat på gyllene standard. I flertalet befintliga studier har man använt maximala isometriska kontraktioner över en led, med generellt acceptabel reliabilitet. Protokoll med funktionstest för mätning av fatigabilitet är möjligen mer relevanta, men fortfarande saknas ”head to head”-studier i litteraturen som kan stödja detta.

Det finns evidens för att man i hjärnor från patienter med kronisk MS finner: att förlusten av neokortikala neuron är omkring 40 procent. att demyeliniseringen endast har begränsad inverkan på neuronal densitet och neokortikal volym. att antalet neokortikala neuron är en stark prediktor för neokortikal volym. Den neokortikala volymen mätt med MR kan således vara vägledande för hur stora patologiska förändringar som uppträder i cortex vid kronisk progredierande MS.

Vi anser att serummätning av NFL bör ingå i diagnostik och uppföljning av patienter med MS. Den årliga rutinmässiga MR-undersökningen av stabila patienter kan sannolikt ersättas med detta enkla blodprov, samtidigt som ökade NFL-värden hos patienter som följs upp polikliniskt eller som läggs in med misstänkt sjukdomsförsämring även bör undersökas med kontrastförstärkt MR.

MEST SETE MEDtalks

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör   Se hele webinar

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/klinisk-betydelse-av-neurofilament-som-biomarkor/'>Se hele webinar
Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

ECTRIMS 2018: Highlights om behandling med Rebif och kladribin

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c0mtrv7i44 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECTRIMS 2018: Highlights om behandling med Rebif och kladribin&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-highlights-om-behandling-med-rebif-och-kladribin/'>Se hele webinar
Highlights om behandling med Rebif och kladribin

ECTRIMS 2018: Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-dansk-studie-visar-kliniska-skillnader-mellan-tecfidera-och-aubagio/'>Se hele webinar
Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio

ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-tecfidera-reducerar-signifikant-neurofilamentnivan/'>Se hele webinar
Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån

Internationell konsensusrekommendation ved MS

MS Brain Health har tagit fram multinationella konsensusrekommendationer på tre nivåer för kvalitetsstandarder avseende tidpunkter i MS-behandlingen med syftet att skydda och bevara hjärnvävnad. Kvalitetsstandarderna handlar om tidsaspekten i beskrivningen av MS-förloppet från symtomdebut, via utredning och diagnos och genom hela det fortlöpande behandlings- och monitoreringsförloppet, som i princip är livslångt.

Serum neurofilament light vid MS

Blodkoncentrationen av NFL korrelerar med CSV-koncentrationen och uppvisar samma kinetik efter akut CNS-skada med maximal koncentration 30–60 dagar efter skadetillfället och en halveringstid på cirka 30 dagar.4 I ett flertal studier har vi och flera andra forskarlag kunnat visa att i stort sett samtliga aspekter av CSV-NFL-testet kan replikeras med detta enkla blodprov.

Insamlingsstiftelsen för MS-forskning bildades 2009 med syftet att långsiktigt stödja svensk forskning om multipel skleros. Sedan 2011 har stiftelsen delat ut 5 710 000 kronor till 31 olika forskningsprojekt. De senaste tre åren har större forskningsbidrag kunnat delas ut tack vare större donationer.

#Senaste Tidskrifter

Multipel skleros

NR. 26 • maj 2019
Årgång 7
  • Fatigabilitet
  • Internationell rekommendation
  • Neurofilament light

ECTRIMS 2018

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare