Vi har kunnat visa att den skyddande effekten av D-vitamin innefattar epigenetiska mekanismer, i synnerhet DNA-metylering, och att detta kan ge en molekylär grund för cellulärt minne. Detta kan i sin tur ge långsiktiga effekter9-11 och visar potential för framtida kombinationsterapier.

Volymen av MS-lesioner

Vi fann att nästintill alla personer med MS på sikt utvecklar kognitiv svikt. Analogt med tidigare neuropsykologiska studier fann vi en påtaglig kognitiv påverkan främst av informationsprocesshastighet och minnesfunktion.

I denna studie har vi undersökt om tyrosinkinaset Abl2 bidrar till EAE. Resultaten visar att möss med genetiska skillnader i Abl2-genen uppvisar skillnad i utveckling av EAE och i aktivering av lymfocyter.

Neurotransmittorer som måltavlor vid behandling av inflammatorisk hudsjukdom

hjärnatrofi vid tidig MS

Neuroinflammation reflekterad av OB i CSF, antal MS-lesioner på MRT och ökad mins-koncentration på MRS är mer framträdande vid MS än vid CIS. På motsvarande vis är neurodegeneration, reflekterad av förtunnad GCIPL-tjocklek på OCT och minskad hjärn- och myelinvolym på qMRT, mer uttalad vid MS än vid CIS.

Neurofilament light i plasma hos patienter med MS

NFL-koncentrationerna i serum och CSV var starkt korrelerade, vilket indikerar att blodprovstagning skulle kunna ersätta lumbalpunktion för denna biomarkör.

Hämning av nyupptäckta ara-CTPas – SAMHD1-hämmare lovande strategi för effektivisering av cytarabinterapier vid AML

I denna MEDtalk presenterar Tobias Sejbæk Mathiesen, Skleroseklinikken, Sydvestjysk Sygehus och Odense Universitetshospital data som visar att Tecfidera signifikant reducerar Nfl-nivån i plasma, serum och cerebrospinalvätska efter sex månaders behandling av patienter med recidiverande-remitterande MS. Klicka och hör Tobias berätta om resultaten.  

#Senaste Tidskrifter

Multipel skleros

NR. 24 • november 2018
Årgång 6
  • Multipel skleros i Europa
  • Retinalförtunning och hjärnatrofi
  • Volymen av MS-lesioner

ECTRIMS 2018

Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Återställning av immunsystem vid multipel skleros

Föreläsare: Zsolt Illes

Speltid: 13:02

#

Multipel skleros

Anders Svenningsson,

Anders Svenningsson,
docent, överläkare

Jan Lycke,

Jan Lycke,
professor, överläkare

Lille-Mor Jansson,

Lille-Mor Jansson,
leg. sjuksköterska

Magnus Vrethem,

Magnus Vrethem,
professor, överläkare