I denna MEDtalk presenterar Tobias Sejbæk Mathiesen, Skleroseklinikken, Sydvestjysk Sygehus och Odense Universitetshospital data som visar att Tecfidera signifikant reducerar Nfl-nivån i plasma, serum och cerebrospinalvätska efter sex månaders behandling av patienter med recidiverande-remitterande MS. Klicka och hör Tobias berätta om resultaten.  

Mathias Buron, läkare, doktorand, Dansk Multipel Sclerose Center, har i en undersökning gjort en direkt jämförelse mellan behandling med Tecfidera och Aubagio utifrån skovförekomst, sjukdomsutvecking och behandlingsavbrott. Studien visar flera intressanta resultat som delvis har bekräftats i en fransk studie. Klicka och hör Mathias presentera resultaten.  

Kognitiva svårigheter bör ingå i bedömningen av patienter med multipel skleros, dels för att utvärdera hur de kognitiva svårigheterna påverkar patientens anknytning till arbetsmarknaden, sociala relationer och livskvalitet, dels för att underlätta vid val av behandling. På årets ECTRIMS-kongress presenterades studier som visar att kognitiva svårigheter och fatigue belastar patienterna i hög grad. I denna MEDtalk fokuserar Mikkel Anthonissen på detta och på de initiativ som har påbörjats i Danmark.  

MEST SETE MEDtalks

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör   Se hele webinar

ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/bp_zsolt-laszlo-illes1_ectrims_berlin_2018.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/klinisk-betydelse-av-neurofilament-som-biomarkor/'>Se hele webinar
Klinisk betydelse av neurofilament som biomarkör

ECTRIMS 2018: Highlights om behandling med Rebif och kladribin

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c0mtrv7i44 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c0mtrv7i44/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ECTRIMS 2018: Highlights om behandling med Rebif och kladribin&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-highlights-om-behandling-med-rebif-och-kladribin/'>Se hele webinar
Highlights om behandling med Rebif och kladribin

ECTRIMS 2018: Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/mathias-buron-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-dansk-studie-visar-kliniska-skillnader-mellan-tecfidera-och-aubagio/'>Se hele webinar
Dansk studie visar kliniska skillnader mellan Tecfidera och Aubagio

ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/10/tobias-playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ECTRIMS 2018: Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ectrims-2018-tecfidera-reducerar-signifikant-neurofilamentnivan/'>Se hele webinar
Tecfidera reducerar signifikant neurofilamentnivån

Undersökningar från det svenska MS-registret visar att antikroppar riktade mot anoctamin 2 ökar MS-risken dramatiskt. Sambandet kan kopplas till Epstein–Barr-virus, då några virus har ett fragment som är homologt med en mindre del av anoctamin 2. Enligt professor Tomas Olsson, Karolinska institutet, bidrar detta fynd till en förståelse av Epstein–Barr-virus som riskfaktor för multipel skleros.  

God kandidat som förstahandsval

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna patienter med recidiverande-remitterande multipel skleros, och data visar att det är ett bra förstahandsval vid mild och moderat recidiverande-remitterande MS. Detta enligt Patrick Vermersch, professor i neurologi vid Université de Lille, Frankrike, som i denna MEDtalk förmedlar en uppdatering av kliniska data och erfarenheter.

Homayoun Roshanisefat har använt dagarna på ECTRIMS till att uppdatera sina kunskaper om biomarkörer och hur de kan användas kliniskt. Han ser biomarkörer som ett mycket användbart redskap som ser till att patienterna kan uppnå det bästa behandlingsresultatet på sikt. Det innebär också att man som läkare kan vara förvissad om att man har gjort sitt yttersta för sina patienter med MS.

#Senaste Tidskrifter

Multipel skleros

NR. 23 • september 2018
Årgång 6
  • Multipel skleros i Europa
  • American Academy of Neurology
  • MS och infektioner