Diagnostiken av prostatacancer är under snabb utveckling. Projektet STHLM3MR undersöker hur en kombination av nya blodprov och MR-undersökning med riktad biopsi presterar jämfört med traditionell diagnostik. Resultat visar att användande av Stockholm3-testet och MR-riktade biopsier ökar detektionen av signifikant cancer samtidigt som det minskar överdiagnostik och antal prostatabiopsier.

Metastasering är den främsta orsaken till cancerdödlighet, och koloncancer är en av de mest invasiva och spridningsbenägna tumörformerna. Således är det väldigt viktigt och bråttom att utveckla cancermediciner för att minska cancercellernas spridning.

Data avseende toleransdoser för biverkningar efter strålbehandling för prostatacancer rapporteras fortfarande i huvudsak för rektumvolymer och rektalblödning.

Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

MEST SETE MEDtalks

Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)   Se hele webinar

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eghvlbohui.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_eghvlbohui videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eghvlbohui/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos
Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos

ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/timothy-devos_play.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ash-2018-efficacy-and-safety-of-ponatinib-in-cml-and-ph-all-patients-in-real-world-clinical-practice/'>Se hele webinar
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

ASH 2018: Venetoclax-Rituximab Combination Therapy in Relapsed/Refractory CLL. Update data from MURANO study

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play-600x360.jpg 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play-300x179.jpg 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play-768x459.jpg 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play-360x215.jpg 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/john-f-seymour_play.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab Combination Therapy in Relapsed/Refractory CLL. Update data from MURANO study&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/ash-2018-venetoclax-rituximab-combination-therapy-in-relapsed-refractory-cll-update-data-from-murano-study/'>Se hele webinar
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab Combination Therapy in Relapsed/Refractory CLL. Update data from MURANO study

Rapport från ISHL-11 i Köln

Den studie som visat de bästa resultaten för avancerade stadier är HD18 med sex BEACOPPesc för dem som är PET-positiva efter två kurer och fyra BEACOPPesc för de PET-negativa. Studien ECHELON-1, där man bytt ut bleomycin mot brentuximab vedotin i ABVD, ändrar inte på detta och kommer inte att bli någon ny standardbehandling. Däremot kan studien HD21 med den brentuximab vedotin-innehållande regimen BreCADD bli det – framtiden får visa det.

Studien ger ökad förståelse för hur behandling med HDC bidrar till att förhindra recidiv vid monocytär AML. Exponering av monocytära AML-celler för HDC ändrade således uttryck av proteiner och gener involverade i processer såsom cellulär differentiering och cellcykelprogression.

Denna studie bekräftar att patienter som genomgår rekonstruktion med DIEP-lambå efter en bröstcanceroperation inte löper ökad risk att drabbas av bröstcancerrecidiv.

#Senaste Tidskrifter

Onkologi / Hematologi

NR. 4 • september 2018
Årgång 2
  • EHA 2018
  • Prostatacancer
  • Bröstcancerrisk

ASH 2018

EHA 2018

#

Onkologi / Hematologi

Vladimir Lazarevic,

Vladimir Lazarevic,
överläkare

Hareth Nahi

Hareth Nahi
med.dr, fil.dr