Intralymfatisk immunterapi

Utifrån vår pilotstudie och ovan nämnda studier från Schweiz, Sverige, Danmark och USA har vi stora förhoppningar på denna nya behandlingsmetod. Den skulle innebära en stor tidsvinst och en ekonomisk vinst för såväl vårdgivare som vårdtagare.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Kardiovaskulär autonom dysfunktion

Vi konkluderar att subtila störningar i kardiovaskulär autonom funktion i form av ortostatisk blodtrycksinstabilitet och förhöjd vilopuls sammanhänger med risk för insjuknande i KOL i befolkningen, oberoende av eventuell samtidig kranskärlssjukdom. Kardiovaskulär autonom dysfunktion kan vara en ny riskfaktor för utveckling av KOL, i tillägg till övriga kända riskfaktorer.

TTQ kan användas för att identifiera processer som är förenade med svårigheter att lyckas sluta röka hos patienter med KOL som röker. TTQ kan därför användas i samtalet med personer som har extra svårt att sluta röka.

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Behandla KOL

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Behandla KOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/behandla-kol/'>Se hele webinar
Behandla KOL

Behandling av exacerbationer akut församling vid KOL

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/12/christer-janson_playknap-2.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Behandling av exacerbationer akut församling vid KOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/behandling-av-exacerbationer-akut-forsamling-vid-kol/'>Se hele webinar
Behandling av exacerbationer akut församling vid KOL

Fokus i denna översikt är epitelrelaterade in vivo-data som motsäger populära paradigm inom luftvägs- och astmaforskning. Min kritik gäller inte andra roller för epitelet vid astma, tvärtom. Nya biologiska läkemedel visar till exempel att TH2-cytokiner, särskilt uppströms TSLP, producerade av astmatiskt epitel, har en central roll vid astmaexacerbationer.

Allergener i Norden

De nya registreringsreglerna kommer inte att inverka på tillgången på de vanligaste allergenerna som SQ-standardiserade extrakt, de som för närvarande används i Norden. Allergologer och tillverkare bör samverka för att definiera vilka standardiserade allergener som bör finnas tillgängliga.

Redaktörens kommentar och några glimtar från ECTRIMS 2017
Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

Vårdrelaterade infektioner

480 slumpvis utvalda journaler granskades med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Vid 59 vårdtillfällen noterades 63 VRI (12 procent).

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma