Astmautveckling hos förskolebarn

Astmautveckling i barndomen har kopplats till två huvudorsaker: utveckling av sensitisering före tre års ålder och frekventa tidiga luftvägsinfektioner framför allt med RV. Data är motstridiga gällande om barnen har nedsatt immunförsvar eller överdriven immunreaktion mot RV.

EF-Tu uttrycks på ytan av NTHi och de specifika IgG-antikroppar som bildas korsreagerar med flertalet okapslade arter, däribland M. catarrhalis. Den adaptiva immunresponsen mot NTHi EF-Tu spelar således mest sannolikt en betydelsefull roll i ett mer generellt skydd mot bakteriella luftvägsinfektioner.

Resultaten av detta projekt kommer att ge viktig information för att vägleda utformningen av framtida styrketräningsinterventioner för personer med KOL inom såväl forskning som kliniskt arbete. Resultatet av projektet kommer även att kunna medföra evidensbaserade rekommendationer för en minimiuppsättning av centrala träningsvariabler vid förskrivning av styrketräning i framtida riktlinjer.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Praktisk hantering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk hantering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/praktisk-hantering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk hantering av AK-behandling

Lungfibroblaster vid KOL

ER, Golgi och lysosomer i lungfibroblaster från patienter med KOL skiljer sig från icke-rökare och friska rökare. Dessutom var den inducerade stressresponsen mest framträdande i fibroblaster från patienter med KOL. Dessa förändringar tyder på att proteintransporten genom KOL-cellerna är förändrad.

Rätt inhalator vid astma och KOL

Att andas in läkemedel vid astma och KOL är mycket effektivt för relationen mellan terapeutisk effekt och biverkningar. Det finns inte någon ”bästa” inhalator för alla. När man förskriver inhalationsbehandling bör man som behandlare vara väl förtrogen med hur de fungerar. Man bör vara försiktig med att blanda mellan inhalatorer som kräver olika typ av inhalationsmönster. Samspelet mellan vårdgivare och patient är mycket viktigt och bör inkludera regelbundna kontroller av inhalationstekniken.

Vi fann en signifikant överrisk för utveckling av hjärtsvikt vid förmaksflimmer vid flera sjukdomar, som hjärtklaffssjukdom, kardiomyopati, diabetes, KOL och sömnapnésyndrom, men en lägre risk vid förekomst av hypertoni. Förebyggande av hjärtsvikt vid förmaksflimmer bör få lika hög prioritet som förebyggande av ischemisk stroke, och en multipel riskfaktorkontroll lik den vid typ 2-diabetes borde lämpligen kunna anammas.

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 26 • maj 2019
årgång 5
  • Astma och KOL
  • Haemophilus influenzae
  • Astmautveckling
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

ICS utsättningsverktyg – varför utsätta ICS,...

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 6:13

Behandla KOL

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 8:09

Behandling av exacerbationer akut församling vid...

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 5:49