Glukagon och andra hormonella motregleringar mot hypoglykemi upprätthålls under inkretinbehandling vid glukosnivåer <3,1 mmol/l. Detta är mekanismen bakom den låga risken för hypoglykemi i samband med inkretinbehandling.

Pulmonell hypertension

För att hjälpa partners/makar till patienter med kroniska sjukdomar att öka sitt deltagande bör hälso- och sjukvården arbeta för att upprätta en nära relation till och involvera makarna när de ger information och support om partnerns sjukdom.

Dietärt nitrat, som rödbetsjuice, omvandlas i kroppen till NO som utövar flera fysiologiska effekter, till exempel vasodilatation, som ökar blodflödet till kroppens muskler.

C-peptid skulle kunna bidra till att identifiera individer med nydiagnostiserad typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära komplikationer och förtida död.

Prevalensen av svår astma i denna stora befolkningsbaserade kohort omfattande vuxna astmatiker var 4–6 procent, vilket motsvarar en prevalens av svår astma på cirka 0,5 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Jämfört med astmatiker utan svår astma var svår astma associerat med försämrad lungfunktion, förekomst av näspolyper, förhöjda neutrofila celler i blod samt med ökad risk för sensibilisering mot mögel.

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) beskriver hjärtinfarkt med kranskärlsröntgen utan tecken på trombos eller signifikant stenos.

#Senaste Tidskrift

Diabetes / Hjärta-kärl/ Lungmedicin

Nr. 34 • september 2019
Årgång 9
  • KOL
  • Kronisk hosta
  • LDL-kolesterol
MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition,...

Föreläsare: Joakim Nordanstig

Speltid: 7:25

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och...

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 27:04

Blödningar under AK-behandling

Föreläsare: Jess Lambrechtsen

Speltid: 10:05

Uppdatera dig om sömnapné – symtom...

Föreläsare: Poul Jennum

Speltid: 18:02