Vår studie av fettsyror i blodet visar att framförallt låga nivåer av linolsyra och höga nivåer av palmitinsyra är viktiga prediktorer för diabetesrisk i kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes. Dessutom visade studien att ett högt intag av vegetabiliska oljor, vilket korrelerade med högre linolsyranivåer, var relaterat till bättre glukosmetabolism.

Peripartumkardiomyopati

Peripartumkardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd som är förknippat med svår hjärtsvikt (HF) och som kan vara livshotande för kvinnan. PPCM är en ovanlig form av hjärtsvikt med systolisk dysfunktion som drabbar kvinnor över hela världen. Det förekommer i sista trimestern av graviditeten eller under första halvåret efter förlossningen.

Efter start av metforminbehandling finns stöd för provtagning av B12, då denna behandling kan sänka B12-nivåerna upp emot 20 procent inom loppet av några veckor/månader. Återkommande provtagning över tid rekommenderas också, speciellt vid lång sjukdomsduration och höga metformindoser. Det vore önskvärt med nationella riktlinjer kring hur vitamin B12-status ska monitoreras under metforminbehandling.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Praktisk hantering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk hantering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/praktisk-hantering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk hantering av AK-behandling

Ökande förekomst och komplexitet av pacemaker-, ICD- och CRT-system medför att infektioner relaterade till dessa ökar.

Utöver de kända effekterna på LDL-kolesterol och apoB leder kombinationsbehandling med simvastatin och ezetimib till större minskning av restpartiklar i blodet än monoterapier. Detta gäller även för nivåer av kolesterolestrar i restpartiklar och förväntas därmed mer effektivt minska risken för ischemisk hjärtsjukdom och systemisk låggradig inflammation, särskild i de tillstånd då nivåer av dessa partiklar är höga.

Det här är den första studien som visar att kvinnor med PCOS har genetiska och epigenetiska förändringar i fett- och skelettmuskelvävnad som delvis kan förklara de metabola störningar, inkluderat insulinokänslighet och typ 2-diabetes, som är mycket vanliga i denna patientgrupp.

#Senaste Tidskrifter

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

ICS utsättningsverktyg – varför utsätta ICS,...

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 6:13

Behandla KOL

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 8:09

Behandling av exacerbationer akut församling vid...

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 5:49