Diagnostik och behandling av multipel skleros i Europa

Vårdrelaterade infektioner

480 slumpvis utvalda journaler granskades med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Vid 59 vårdtillfällen noterades 63 VRI (12 procent).

Evidensbaserad praktik inom rehabilitering efter stroke i Danmark

Extracellulär matrix vid kronisk lungsjukdom

ECM har en viktig roll i att bibehålla lungans struktur och funktion. Dock påverkas ECM i hög grad vid lungsjukdom. Genom mer forskning inom detta underutforskade område kommer vi ha möjlighet att finna nya riktade behandlingsstrategier mot ECM-förändringar vid kronisk lungsjukdom.

En stor andel av barn födda extremprematurt har kliniskt relevant nedsatt lungfunktion och hög förekomst av rapporterade astmaliknande symptom och delvis reversibel bronkial obstruktion.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-forebygger-man-kol-exacerbationer/'>Se hele webinar
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_svrrd2vws7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hypoglykemier-och-hjartkarlhandelser/'>Se hele webinar
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_svrrd2vws7 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/svrrd2vws7/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/untitled/'>Se hele webinar
Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser
Kardiovaskulär bedömning inför idrottsutövande

Den här studien ger underlag för att rekommendera en kost med högt antioxidantinnehåll, som frukt och grönsaker, för att minska risken för att få ischemisk stroke – i alla fall för kvinnor.

Information till patienten om sjukdomen och hur den påverkar vardagen, gott socialt stöd samt följsamhet till läkemedel är faktorer av stor betydelse för patientens anpassningsförmåga

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Vår studie ger ny kunskap om förhållandet mellan luktsinne och T2D. Studien ger också kunskap om möjliga mekanismer bakom de gynnsamma effekter av DPP-4-hämmare på hjärnan vid T2D som kan utforskas i terapeutiska och preventiva syften, resultat som kan leda till framtida kliniska studier vid exempelvis tidig kognitiv nedsättning.

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 22 • maj 2018
årgång 6
  • KOL
  • Allergi och astma
  • Förbud mot asbest
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update

Föreläsare: Anita Remitz

Speltid: 8:15