Mortaliteten bland personer med typ 1-diabetes är signifikant högre än i den övriga befolkningen. Barnlösa personer (både med och utan diabetes) dör i yngre år än personer med barn, och de bakomliggande orsakerna är inte helt klara.

Hos patienter med bakomliggande svimningsproblematik och/eller ortostatisk intolerans ses pro-koagulatoriska förändringar vid passiv ortostatisk provokation

Behandling baseras på förbättring av hjärtfunktion och vätskedrivande medicinering. RAAS-hämning har en viktig roll i terapin tillsammans med betablockad

MEST SETE MEDtalks

 

Diabetes och kardiovaskulära risker   Se hele webinar

Diabetes och kardiovaskulära risker

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/xlzagllz6m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_xlzagllz6m videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Diabetes och kardiovaskulära risker&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/diabetes-och-kardiovaskulara-risker/'>Se hele webinar

Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/optimering-av-din-kol-behandling/'>Se hele webinar
Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-forebygger-man-kol-exacerbationer/'>Se hele webinar
Hur förebygger man KOL-exacerbationer?

Oavsett patofysiologi har både kirurgisk och kateterburen åtgärd för aortaklaffsjukdom en gynnsam effekt på förhöjda värden av NT-proBNP på sex månaders sikt. All intervention medför en tidig och kraftig stegring av NT-proBNP, men den är mest uttalad efter kirurgisk åtgärd

Vi rekommenderar inte patienter med NAFLD att öka sin konsumtion av alkohol eller att börja konsumera alkohol, men sannolikt är en låggradig konsumtion av enstaka

Mortalitet och multipel skleros

screening för förmaksflimmer

Hos patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer är antikoagulantiabehandling effektiv som strokeprofylax.

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 22 • maj 2018
årgång 6
  • KOL
  • Allergi och astma
  • Förbud mot asbest
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 3

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 3:04

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 2

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 2:56

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser modul 1

Föreläsare: Mona Landin-Olsson

Speltid: 5:16