Ihållande förhöjda nivåer av näringsämnen såsom glukos och fettsyror i cirkulationen, vanligt förekommande hos individer med typ 2-diabetes och individer med förhöjd risk för sjukdomen, hämmar betacellernas funktion och har därmed en negativ inverkan på blodsockerregleringen. Nya rön indikerar nu att detta delvis sker via inducering av epigenetiska förändringar i de Langerhanska öarna.

Hjärtamyloidos

Amyloidos orsakas av olösliga felveckade proteiner, så kallade amyloid, som lagras i ett eller flera organ vilket leder till gradvis ökande organskada. Förutom hjärtat drabbas ofta njurarna, levern, mag–tarmkanalen, nervsystemet och huden.

Chagas sjukdom

Chagas sjukdom är en sjukdom av stor global betydelse, men som länge legat i skymundan. Ur ett svenskt perspektiv utgör tillståndet än så länge något av en kuriositet, men i en föränderlig värld kan sjukdomspanoramat förändras, vilket inte minst erfarenheten från andra tropiska sjukdomar gör gällande.

MEST SETE MEDtalks

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?   Se hele webinar

Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kh911b1e8m videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kh911b1e8m/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/hur-ser-behandlingstrappan-ut-vid-kol/'>Se hele webinar
Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Praktisk hantering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/se_jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk hantering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/praktisk-hantering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk hantering av AK-behandling

Testosteron och diabetes

Det är sannolikt att bruket av testosterontillförsel till äldre män kommer att öka i Sverige på likartat sätt som i USA, och som redan sker i dopingkretsar i Sverige. Det är då intressant att notera att medan de unga idrottsutövarnas ämnesomsättning drivs åt diabeteshållet vid användning av anabola steroider finns det snarare en tendens att patienter med diabetes typ 2, övervikt och testosteronbrist snarast får bättre ämnesomsättning av testosterontillförsel.

Huvudvärk av rödvin

Rödvin utlöser huvudvärk hos en del individer. Flera ämnen tycks samspela: etanol, dopamin, fenoler, histamin, fenyletylamin, serotonin, sulfit, tanniner och tyramin.

Brugadas syndrom

Patienter med misstänkt eller säkerställt Brugadas syndrom bör handläggas av kardiolog, gärna i samråd med kardiogenetisk expertis

#Senaste Tidskrifter

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

ICS utsättningsverktyg – varför utsätta ICS,...

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 6:13

Behandla KOL

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 8:09

Behandling av exacerbationer akut församling vid...

Föreläsare: Christer Janson

Speltid: 5:49