AMBP är starkare associerad med mortalitet och hjärt–kärlsjukdom än vanlig blodtrycksmätning på kliniken och summationsmåttet av alla mätningar är den viktigaste variabeln i bedömningen av patienten.

Av en hjärtinfarktpopulation utan tidigare känd diabetes hade 41 procent förhöjda blodsockernivå och risk för ny hjärt–kärlhändelse inom ett halvår. Komplikationer ökade med stigande blodsockernivå.

Cykling i 45 minuter nedsatte inte blodsockerstegringen när glukagon gavs via spruta efter cykling jämfört med om glukagon gavs efter en viloperiod.

Patienter med kardiovaskulär sjukdom kan vistas på hög höjd, men hur hög och hur stor ansträngning de kan utföra beror på sjukdom och stadium.

Mitralklaffinsufficiens är den näst vanligaste indikationen för klaffkirurgi och den vanligast förekommande signifikanta klaffsjukdomen i befolkningen.

Peripheral arterial disease (PAD) constitutes worldwide a great part of all atherosclerotic manifestations. Preventive measures are of the greatest importance.

#Senaste Tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD
MEDtalks du bör se

MEDtalks du bör se

Perifer arteriell sjukdom (PAD) – definition,...

Föreläsare: Joakim Nordanstig

Speltid: 7:25

Bättre behandling av kransartärsjukdom (CAD) och...

Föreläsare: Lars Rydén

Speltid: 27:04

Blödningar under AK-behandling

Föreläsare: Jess Lambrechtsen

Speltid: 10:05

Uppdatera dig om sömnapné – symtom...

Föreläsare: Poul Jennum

Speltid: 18:02