Evidensbaserad praktik inom rehabilitering efter stroke i Danmark

PEGASUS- kurs för vuxna med ADHD

PEGASUS-kurs för vuxna med ADHD och deras närstående ska med fördel erbjudas tidigt i vårdprocessen för att ge kunskap, öka delaktigheten och minska stigmatiseringen.

ADHD – omsorg framför utredning

Omsorgen om barn och ungdomar som väntar på utredning och vård ställer stora krav på multiprofessionellt teamarbete, något som understryks av Statens medicinsk-etiska råd.

spasticitet och smärta efter stroke

BEST-studien visar att behandling av fokal spasticitet efter stroke med intramuskulär injektion av BTA kan ha kliniskt meningsfull effekt inte bara på spasticitet utan också på relaterade smärttillstånd.

denna studie ger evidens för att tio veckors yogaklasser på anstalt har en positiv inverkan på intagnas känslomässiga mående samt på betydande kriminologiska riskfaktorer som impulsivitet och antisocialt beteende

behandling för spelberoende

Spelproblem karakteriseras av en oförmåga att kontrollera sitt spelande, trots uppenbart negativa ekonomiska, sociala och psykiska konsekvenser

traumat att förlora ett barn genom suicid utlöser psykiatriska symtom hos en betydande andel av de förlustdrabbade föräldrarna.

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / Neurologi

Nr. 34 • april 2018
Årgång 9
  • Stroke
  • ADHD
  • Spelberoende
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare

Björn Kadesjö,

Björn Kadesjö,
överläkare, med.dr

Hans Ågren,

Hans Ågren,
professor emeritus