Depression och ångest

Studiens resultat kan vara till hjälp för personer med depression och ångest för att medvetandegöra de egna strategierna och var man befinner sig i den process som verkar förekomma vad gäller sätt att hantera svikt i arbetsförmågan.

Personer med fysisk funktionsnedsättning upplever ofta en bristande social jämlikhet, har låga nivåer av fysisk aktivitet/fitness, lägre sysselsättningsgrad samt ökad risk för kroniska sjukdomar, vilket leder till stora hälsorelaterade kostnader.

Vår studie bidrar till en förbättrad karakterisering av det neurobiologiska korrelatet till sexuell läggning och dess relation till psykisk sjukdom.

MEST SETE MEDtalks

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling   Se hele webinar

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

Kognitiv beteendeterapi har visat sig ge god effekt vid tidigare pilotförsök och nu även i en stor internationell randomiserad kontrollerad prövning.

Under de senaste två decennierna har en hel del ny kunskap samlats ihop om ALS, i synnerhet när det gäller sjukdomens underliggande genetik och de potentiella mekanismer som följer av dessa genetiska resultat.

Mortalitetstrender och dödsorsaker vid incident typ 2-diabetes

Sammanfattningsvis visar studien att homo- och bisexuella kvinnor och män i mycket högre utsträckning rapporterar att de haft självmordstankar eller att de försökt ta sitt liv.

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / Neurologi

Nr. 35 • september 2018
Årgång 9
  • Självmordstankar
  • Amyotrofisk lateralskleros
  • Depression
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare

Björn Kadesjö,

Björn Kadesjö,
överläkare, med.dr

Hans Ågren,

Hans Ågren,
professor emeritus