Sammanfattningsvis antyder denna systematiska översikt möjligheten att se inflammatorisk aktivitet som en mekanism som skulle kunna öka risken för annan ohälsa vid vissa typer av ångest- och rädslorelaterade problem, men den pekar också på viktiga spår inom vilka framtida forskning kan ge viktiga bidrag.

Metformin – dosering vid sviktande njurfunktion och inför undersökning med jodkontrastmedel

Vi fann att två olika metoder, vilka gör olika antaganden, genererade liknande ärftlighetsestimat för åtta olika psykiatriska sjukdomar. Neuropsykiatriska och psykotiska diagnoser påvisade relativt hög ärftlighet, medan ångeststörningar och depression påvisade relativt låg ärftlighet.

Konceptualisering av nedstämdhet och traumatisk stress i modellen är i linje med väl etablerade modeller för post-traumatisk stresstörning8 och depression.9 Preliminär utvärdering i en icke-kontrollerad studie har visat på lovande resultat.

MEST SETE MEDtalks

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling   Se hele webinar

Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-600x360.png 600w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-300x179.png 300w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-768x459.png 768w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play-360x215.png 360w, https://bestprac.se/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/poul-jennum_teaser_medtalk_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.se/webinar/uppdatera-dig-om-somnapne-symtom-och-behandling/'>Se hele webinar
Uppdatera dig om sömnapné – symtom och behandling

ADHD-symtom hos femåringar

sambandet mellan negativa livshändelser under graviditeten och ADHD-symtom hos barnen troligtvis till stor del förklaras av familjära faktorer såsom genetik. Därmed ger vår studie inget stöd för hypotesen att stress under graviditeten kan orsaka ADHD hos barnen.

Konsekvent användning av ICF och framför allt ICF Core Sets för ADHD i kombination med ICD-11 har stor potential att standardisera och berika individuell funktionsbedömning hos personer med ADHD i kliniska och andra sammanhang.

Alla, oavsett genetisk risk, kan minska risken för att drabbas av stroke genom att leva hälsosamt, det vill säga avstå från rökning, motionera regelbundet, äta en sund kost och behålla en hälsosam kroppsvikt.

#Senaste Tidskrifter

Psykiatri / neurologi

Nr. 36 • november 2018
Årgång 9
  • ADHD
  • Perfektionism
  • Sexuell läggning och hjärnans struktur
#

Psykiatri / Neurologi

Anders Berntsson,

Anders Berntsson,
chefsöverläkare

Björn Kadesjö,

Björn Kadesjö,
överläkare, med.dr

Hans Ågren,

Hans Ågren,
professor emeritus