Skattad ansträngning korrelerade endast svagt med arbetspuls och det verkar som om personer med RA har svårt att särskilja mellan central och perifer ansträngning, antagligen särskilt då funktionen i nedre extremitet är nedsatt.

Klinisk användning av ACPA som biomarkör

ACPA som biomarkör

Vi tror att upptäckt av patienter med ACPA och ledvärk och med risk för RA kan ha en viss preventiv effekt, eftersom vi då kan ge råd för att undvika sjukdomsutveckling.

UCP1-uttryck i subkutant fett är associerat med inflammation och skulle kunna vara konsekvensen av denna. Adekvat UCP1-uttryck förklarar lägre totalkolesterol hos patienter med RA. I nästa steg planerar vi att genomföra en prospektiv uppföljning av kardiovaskulära händelser hos samma patienter.

Sklerodermi vid EULAR 2018

Med dessa glimtar från Amsterdamkongressen har jag sökt belysa några olika utvecklingar i strävan mot bättre behandling av sklerodermi. Genombrott kan vara på väg – det finns god grund för optimism.

Långvarig reumatisk smärta

Smärta och rädsla–undvikande för fysisk aktivitet hos personer med RA och PsA är komplexa fenomen. Att inte kunna delta obehindrat i fysiska aktiviteter kan leda till känslor av isolering och ensamhet.

Fysisk aktivitet hos vuxna med RA

Den relativa lättheten att fylla i den kortfattade NHSPAQ II, kombinerat med modesta korrelationer med data från accelerometrar, styrker att NHSPAQ II kan vara användbart vid stora epidemiologiska studier av FA hos vuxna med RA

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

NR. 36 • augusti 2018
ÅRGÅNG 10
  • ACPA
  • Sklerodermi
  • Vuxna med RA
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Behandling av RA med JAK-hämmare –...

Föreläsare: Peter Nash

Speltid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Föreläsare: Tore Kvien & Gerd Burmester

Speltid: 21:07

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor