Nackspecifik träning efter whiplashskada

Nackspecifik träning tycks kunna förbättra djup och ytlig nackmuskelfunktion hos personer med kronisk WAD.

Nackspecifik träning hos fysioterapeut kan minska armsmärta och tecken på neurologisk påverkan hos personer med kronisk WAD, men tillägg av enklare beteendemedicinska åtgärder verkar snarast försämra den nackspecifika träningseffekten på smärta.

Serumnivåer av sPD-L1 hos rökare

Inflammation är associerat med högre sPD-L1-nivåer, troligtvis därför att inflammationen stimulerar antigenpresenterande celler till att uttrycka PD-L1.

Kardiovaskulär bedömning inför idrottsutövande

Skattad ansträngning korrelerade endast svagt med arbetspuls och det verkar som om personer med RA har svårt att särskilja mellan central och perifer ansträngning, antagligen särskilt då funktionen i nedre extremitet är nedsatt.

ACPA som biomarkör

Vi tror att upptäckt av patienter med ACPA och ledvärk och med risk för RA kan ha en viss preventiv effekt, eftersom vi då kan ge råd för att undvika sjukdomsutveckling.

Klinisk användning av ACPA som biomarkör

UCP1-uttryck i subkutant fett är associerat med inflammation och skulle kunna vara konsekvensen av denna. Adekvat UCP1-uttryck förklarar lägre totalkolesterol hos patienter med RA. I nästa steg planerar vi att genomföra en prospektiv uppföljning av kardiovaskulära händelser hos samma patienter.

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

NR. 36 • augusti 2018
ÅRGÅNG 10
  • ACPA
  • Sklerodermi
  • Vuxna med RA
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Behandling av RA med JAK-hämmare –...

Föreläsare: Peter Nash

Speltid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Föreläsare: Tore Kvien & Gerd Burmester

Speltid: 21:07

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor