Människans beteende kan studeras ur två helt olika perspektiv, med helt olika förförståelse och med olika syften och värdegrunder

Autoantikroppar

IgG-autoreaktivitet mot oxidationsförändrade proteiner är inte unikt för RA eller SLE, men däremot associerat med hög inflammation och sjukdomsaktivitet

smärtacceptans

smärtacceptans är en bra indikator på den fysiska, psykiska och sociala funktionsnivån hos patienter med långvarig smärta, och den ger bra information om deras rehabiliteringsbehov

begränsad delaktighet i vardagen vid tidig RA

Även om dagens patienter får tidiga behandlingsinsatser, i form av biologiska läkemedel och multiprofessionell behandling, påverkar RA fortfarande alla livsaspekter, och det förekommer ett brett spektrum av fotproblem.

Passiv rökning och risk för RA

Rökning är en av de mest etablerade riskfaktorerna för i synnerhet ACPA-positiv RA. Det förefaller dock som om en viss mängd exponering krävs för att en association ska uppstå mellan rökning och RA.

Tvillingar ger möjlighet att separera genetik och epigenetik i RA

genetik och epigenetik i RA

Genom studier av monozygota tvillingar diskordanta för RA och/eller autoantikroppar har vi identifierat epigenetiska förändringar knutna till en temporal utveckling av RA.

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

Nr. 35 • maj 2018
ÅRGÅNG 10
  • Långvarig smärta
  • Reumatisk sjukdom
  • Tidig RA
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Behandling av RA med JAK-hämmare –...

Föreläsare: Peter Nash

Speltid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Föreläsare: Tore Kvien & Gerd Burmester

Speltid: 21:07

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor