Diagnostik av käkledsartrit

De föreslagna kriterierna ska ses som en utgångspunkt för klinisk diagnostik av käkledsartrit. Kriterierna behöver valideras i framtida studier.

Förbättrings- och förändringsarbete inom reumatologi

”På grund av all snö och alla oplogade vägar ställs dagens träning in. Sprid gärna budskapet så att alla vet. Vänliga hälsningar från insnöade tränare.”  Det var det meddelande jag fick en söndagsmorgon i Stockholm. Helgen hade slutat som den började – med kraftigt snöfall. Snöröjningen på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på gatans prioritet. Vår gata är tydligen lågt prioriterad.  Prioritering inom hälso- och sjukvården är en kontroversiell fråga som får stor politisk och medial uppmärksamhet, och i den mån prioriteringar förekommer är de alltid föremål för diskussioner. Oftast är vi inte ens överens inom professionen om vilka prioriteringar som bör göras. Antalet läkare ökar förvisso, men vi ägnar fler timmar åt att sköta administrativa uppgifter än åt att träffa patienter.  På mottagningen har vi fått nya arbetsuppgifter, som att fylla i olika register och utföra ultraljudsundersökningar. Vi får ta emot allt fler patienter och betydligt tidigare…

Diffusionstraktografi vid SLE

Hjärnans mikroarkitektur tycks vara påverkad hos SLE patienter både med och utan kliniskt påvisbara neuropsykiatriska symtom.

Redaktörens kommentar och några glimtar från ECTRIMS 2017

Intag av NSAID kan försämra muskelns anpassning till styrketräning hos yngre invdivider. För patienter med smärta och inflammation kan dessa läkemedel fungera som ett tveeggat svärd, eftersom de kan reducera den muskeluppbyggande effekten samtidigt som de kanske möjliggör effektivare träning som i sin tur är positiv för utvecklingen av styrka och muskelfunktion.

Även om det kan tyckas paradoxalt uppstår autoimmuna och inflammatoriska tillstånd ofta med komplikationer hos patienter med PAB. På grund av antikroppsbrist kan patienternas serologiska test vara negativa, något som utgör betydande diagnostiska och terapeutiska utmaningar för immunologer och reumatologer som ansvarar för vården av patienterna.

Nackspecifik träning tycks kunna förbättra djup och ytlig nackmuskelfunktion hos personer med kronisk WAD.

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

NR. 37 • november 2018
ÅRGÅNG 10
  • SLE
  • Primär antikroppsbrist
  • RA och rökning
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Behandling av RA med JAK-hämmare –...

Föreläsare: Peter Nash

Speltid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Föreläsare: Tore Kvien & Gerd Burmester

Speltid: 21:07

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor