Redaktörens kommentar och några glimtar från ECTRIMS 2017

Diffusionstraktografi vid SLE

Hjärnans mikroarkitektur tycks vara påverkad hos SLE patienter både med och utan kliniskt påvisbara neuropsykiatriska symtom.

Intag av NSAID kan försämra muskelns anpassning till styrketräning hos yngre invdivider. För patienter med smärta och inflammation kan dessa läkemedel fungera som ett tveeggat svärd, eftersom de kan reducera den muskeluppbyggande effekten samtidigt som de kanske möjliggör effektivare träning som i sin tur är positiv för utvecklingen av styrka och muskelfunktion.

Även om det kan tyckas paradoxalt uppstår autoimmuna och inflammatoriska tillstånd ofta med komplikationer hos patienter med PAB. På grund av antikroppsbrist kan patienternas serologiska test vara negativa, något som utgör betydande diagnostiska och terapeutiska utmaningar för immunologer och reumatologer som ansvarar för vården av patienterna.

Nackspecifik träning efter whiplashskada

Nackspecifik träning tycks kunna förbättra djup och ytlig nackmuskelfunktion hos personer med kronisk WAD.

Nackspecifik träning hos fysioterapeut kan minska armsmärta och tecken på neurologisk påverkan hos personer med kronisk WAD, men tillägg av enklare beteendemedicinska åtgärder verkar snarast försämra den nackspecifika träningseffekten på smärta.

Inflammation är associerat med högre sPD-L1-nivåer, troligtvis därför att inflammationen stimulerar antigenpresenterande celler till att uttrycka PD-L1.

#Senaste Tidskrifter

Reumatologi

NR. 37 • november 2018
ÅRGÅNG 10
  • SLE
  • Primär antikroppsbrist
  • RA och rökning
Utvalda MEDtalks

Utvalda MEDtalks

Behandling av RA med JAK-hämmare –...

Föreläsare: Peter Nash

Speltid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Föreläsare: Tore Kvien & Gerd Burmester

Speltid: 21:07

EULAR 2017

#

Reumatologi

Annette Sverker,

Annette Sverker,
med.dr

Korosh Hekmat,

Korosh Hekmat,
med.dr, överläkare

Tomas Ekström,

Tomas Ekström,
professor