Ansiktssmärta

Screeningfrågorna, 3Q/TMD, är mycket effektiva för att identifiera individer med vanlig ansiktssmärta men som ofta inte behandlas inom vården i dag

ACT-behandling kan ha stor potential att hjälpa ungdomar med långvarig smärta till förbättrad funktion såväl fysiskt som emotionellt

Traumatiska ryggmärgsskador drabbar årligen cirka 120 personer i Sverige.

För väl selekterade patienter är operation av ländryggsdiskbråck en framgångsrik behandling för att minska den utstrålande nervrotssmärtan.

Ersättningssystem och projektorganisationer med ansvar för att implementera rehabiliterings-- garantin var möjliggörande för införandet i landstingen.

Sportfallskärmshoppning är en extremsport med över 200 000 utövare globalt som utför mer än fem miljoner hopp årligen.

#Senaste Tidskrift

Smärta

Nr. 12 • dec 2015
årgång 4
  • Icke-specifika smärttillstånd
  • Diskbräcksoperation
  • Ryggmärgsskador
#

Smärta

Björn Bragée,

Björn Bragée,
specialist i smärtlindring

Dagmar Westerling,

Dagmar Westerling,
docent, överläkare

Jens Draiby,

Jens Draiby,
specialist i rehabiliterings-
och allmänmedicin samt smärtlindring