Hudpsoriasis drabbar 2–3 procent av populationen. Mellan 15 och 30 procent av patienter med psoriasis utvecklar led- och skelettinflammation

#Senaste Tidskrift