Bättre behandling av köldagglutininsjukdom

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Resultaten från en nordisk studie som presenterades vid EHA visar att behandling med bendamustin och rituximab i kombination ger hög responsfrekvens vid köldagglutininsjukdom.Sigbjørn Berentsen vid Haugesund sjukhus lägger här fram resultat som visar att kombinationsbehandlingen är effektiv och ger få biverkningar.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...