Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med rituximab i kombination med klorambucil. Enligt Valentin Goede ger resultaten stöd för att denna kombination bör vara förstahandsval vid behandling av KLL-patienter med komorbiditet.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...