Flera intressanta studier om myeloproliferativa sjukdomar

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Eivind Galteland vid Rikshospitalet i Oslo tar med sig flera intressanta resultat hem till den kliniska verksamheten. EHA har varit både intensiv och mycket professionellt givande för honom. I denna MEDtalk redogör han för flera studier som han finner intressanta.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...