Hög grad av klinisk respons vid första linjens kombinationsbehandling av KLL

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Med kombinationen ibrutinib och obinutuzumab som första linjens behandling av KLL uppnådde 41 procent av patienterna klinisk respons efter 9 månaders kemoterapifri induktion. Ett flertal av patienterna behövde emellertid immunkemoterapi efteråt på grund av MDR-positivitet. I denna MEDtalk redogör Pierre Feugier närmare för de uppnådda resultaten och perspektiven.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...