Lågdosinterferon alfa kontra hydroxyurea i behandling av Ph-negativa kroniska myeloproliferativa neoplasier

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

DALIAH-studien är en dansk prövarinitierad klinisk randomiserad fas III-studie vars primära syfte är att undersöka och jämföra effekt av och toxicitet hos två olika typer av interferon alfa (Pegasys och PegIntron), både substanserna emellan och i jämförelse med konventionell behandling med Hydroxyurea hos patienter med Philadelphiakromosomnegativa myeloproliferativa neoplasier.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...