Lovande resultat för diffust storcelligt B-cellslymfom och follikulärt lymfom

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Polatuzumabvedotin är en konjugerad antikropp som riktas mot CD79b+-celler vid storcelligt B-cellslymfom. FDA har beviljat antikroppen ”breakthrough therapy”-status. EMA har följt FDA och tilldelat antikroppen status som PRIority MEdicines på grund av dess potential att förbättra tillståndet för patienter med små utsikter till ny behandling.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...