MDR-negativitet uppnås av 82 procent vid första linjens behandling av KLL

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Ibrutinib är en tyrosinkinashämmare som hämmar signalmolekylen BTK. Paolo Ghia presenterar här resultaten från en studie av kombinationsbehandling med ibrutinib och venetoklax. Resultatet är mycket lovande, även vad gäller förekomsten av biverkningar.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...