Möjligt att hitta KLL-patienter med risk för immundysfunktion

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

En del patienter med KLL dör till följd av infektioner. För att reducera dödligheten gäller det att hitta de patienter som löper risk att utveckla immundysfunktion. I denna MEDtalk redogör Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i Köpenhamn, för hur detta kan göras.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...