Ny effektiv frontline-behandling av KLL

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Yngre personer med KLL kan komma att erbjudas en ny effektiv behandling. Med kombinationen duvelisib, fludarabin, cyklofosfamid och rituximab uppnådde 81 procent av patienterna MDR-negativitet i benmärgen. I denna MEDtalk presenterar Matthew Davids de viktigaste resultaten från studien.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...