Rutinmässig användning av djup sekvensering vid KML

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Resultaten från den första prospektiva studien av rutinmässig användning av djup sekvensering visar att det dels är möjligt att använda metoden regelmässigt, dels att mutationer kan påvisas hos fler patienter än vad som hittills antagits. Hör Simona Soverini presentera resultaten här.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...