Säkerhetsdata för kombinationsbehandling av AL-amyoloidos

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

AL-amyloidos är den vanligaste undergruppen av amyoloidos. Avlagringarna består huvudsakligen av lätta immunglobulinkedjor av lambda- eller kappatyp och produceras vanligen av en klonal plasmacellspopulation i benmärgen. I denna MEDtalk presenterar Giampaolo Merlini säkerhetsdata för subkutan kombinationsbehandling med daratumumab, cyklofosfamid, bortezomib och dexanetason till nydiagnostiserade patienter med AL-amyloidos.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...