Signifikant ökad PFS vid behandling av myelomatos

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

I fas III-studien OPTIMISMM jämförs 559 patienter med myelomatos som recidiverat på en lenalidomidbaserad behandlingsregim. Patienterna randomiserades till behandling med kombinationen pomalidomid (P), bortezomib (V) och dexametason (d) eller till kombinationen bortezomib (V) och dexametason. Resultatet visade signifikant ökad progressionsfri överlevnad (PFS) för patienter som behandlades med kombinationen pomalidomid, bortezomib och dexametason. I denna MEDtalk presenterar Paul Richardson resultaten.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...