Trippelbehandling av högriskpatienter med myelomatos

BestPractice | Juni 22, 2018 | EHA 2018

Carfilzomib, cyklofosfamid och dexametason är en effektiv och generellt väl tolererad trippelbehandling som innebär att även högriskpatienter kan uppnå djup respons med  MRD-negativitet. Se resultaten i denna MEDtalk med director Myeloma Services, Chandramouli Nagarajan och dr Chen Yunxin, Singapore General Hospital.

Share
#

Senaste nyheterna

Paroxysmal nattlig hematuri  – reflektioner från EHA 2018  i Stockholm
Paroxysmal nattlig hematuri – reflektioner från EHA 2018 i Stockholm
I årets EHA i Stockholm deltog 11 711 kongressdeltagare från...
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
Bättre överlevnad för patienter med KLL i behandling med Gazyvaro
KLL-patienter med komorbiditet uppnår bättre överlevnad med obinutuzumab än med...