Uppseendeväckande resultat om behandling av myelomatos

BestPractice | Juni 26, 2018 | Onkologi / Hematologi

PÅ ASCO 2018 lades flera intressanta nya data fram om behandling av myelomatos. I denna MEDtalk presenteras utvalda nyheter, exempelvis om Car-T-cellsterapi – en ny potent behandling.

Share
#

Senaste nyheterna

Fas 3-studie om recidiverande/refraktärt multipelt myelom
Fas 3-studie om recidiverande/refraktärt multipelt myelom
Isatuximab (ISA) är en monoklonal antikropp riktad mot CD38-receptorn som...
Potentiale as standard of care for patients with relapsed/refractory multiple myeloma
Potentiale as standard of care for patients with relapsed/refractory multiple myeloma
Click and hear Paul G. Richardson present the data for...