Venetoklax och imbrutinib som första linjens behandling vid KLL

BestPractice | Juni 26, 2018 |

Professor Catherine Diefenbach vid NYU Langone Medical Center och Perlmutter Cancer Center i New York presenterar data som visar att hög responsfrekvens kan uppnås hos högriskpatienter med KLL. Totalt deltog 163 patienter med KLL, varav 30 procent var högriskpatienter med p17-deletion och 11q. Patienterna behandlades först med imbrutinib, och därefter lades venetoklax till behandlingen av den ena patientgruppen. Enligt Catherine Diefenbach har resultaten potential att innebära att kemoterapi inte kommer att behövas i framtiden.

 

Share
#

Senaste nyheterna

Inspirationsmuskelträning kan förbättra fysisk aktivitetsnivå hos högriskpatienter efter lungcancerkirurgi
Inspirationsmuskelträning kan förbättra fysisk aktivitetsnivå hos högriskpatienter efter lungcancerkirurgi
Kirurgiskt avlägsnande av tumör i lungvävnaden är den behandlingsmetod som...
DNA methylation predicts response to Immune Checkpoint Blockade in lung cancer
DNA methylation predicts response to Immune Checkpoint Blockade in lung cancer
Modulating immune inhibitory pathways has been a major recent breakthrough...