Venetoklax och imbrutinib som första linjens behandling vid KLL

BestPractice | Juni 26, 2018 | Hematologi / Onkologi

Professor Catherine Diefenbach vid NYU Langone Medical Center och Perlmutter Cancer Center i New York presenterar data som visar att hög responsfrekvens kan uppnås hos högriskpatienter med KLL. Totalt deltog 163 patienter med KLL, varav 30 procent var högriskpatienter med p17-deletion och 11q. Patienterna behandlades först med imbrutinib, och därefter lades venetoklax till behandlingen av den ena patientgruppen. Enligt Catherine Diefenbach har resultaten potential att innebära att kemoterapi inte kommer att behövas i framtiden.

 

Share
#

Senaste nyheterna