Mina favoriter

Här kan du samla dina favoritartiklar och nyheter så att du lätt kan finna dem nästa gång du loggar in.

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 23 • oktober 2018
årgång 4
  • Tillgången på diagnostiska allergener
  • Vårdrelaterade infektioner
  • Lungfunktion vid sex års ålder