Om BestPractice

BestPractice – yrkesmässig dialog mellan läkare

Som läkare får vi mycket information och material som vi behöver lägga ner tid på att förhålla oss till. Det är inte alltid som informationen berör just vårt specialistområde eller vår vardag, och det gör att vi ofta hoppar vi över eller i bästa i fall skummar igenom den.

Vi är en grupp specialistläkare som har gått samman för att utveckla en medicinsk tidskrift som fokuserar på olika medicinska områden och på den kliniska vardagen.

BestPractice förmedlar de främsta forskningsresultaten, redogör för nya riktlinjer och rapporterar från såväl svenska som internationella konferenser. Artiklarna skrivs av specialistläkare med stor kunskap inom sina respektive områden, vilket är en garanti för närhet och yrkesmässig relevans. Vi strävar kort sagt efter att rikta in oss på bästa behandling – best practice –inom de olika specialiteterna.

I redaktionen för varje nummer av BestPractice sitter läkare som är specialister inom just det område som behandlas. Dessa läkare bidrar till att garantera att tidskriften håller hög kvalitet. Du kan läsa mer om de olika redaktionerna under redaktörer.

BestPractice utkommer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Sverige ges BestPractice ut på följande områden:

• Dermatologi
• Diabetes/ Hjärt- kärlsjukdomar
• Hematologi
• Infektionsmedicin
• Lungmedicin
• Multipel skleros
• Psykiatri/neurologi
• Reumatologi
• Onkologi
• Smärta

Utseende och finanisering
BestPractice skickas utan kostnad till läkare och sjuksköterskor inom de olika specialistområdena. Tidskriften finansieras genom annonser. Annonsörerna har inget inflytande över innehållet i artiklarna.

Varje utgåva av BestPractice har sin egen unika redaktion bestående av specialistläkare inom just det området. Nedan presenteras en översikt över de olika redaktionerna.

Om du har frågor till redaktionerna eller vill lämna artikelförslag är du mycket välkommen att kontakta Jan Andreasen, chefredaktör, läkare och journalist: jan.andreasen@bestprac.dk

Läkarna bakom BestPractice

BestPractice utkommer i Danmark, Norge, Sverige och Finland inom

Lungmedicin • Onkologi • Hematologi • Psykiatri/Neurologi • Reumatologi • Dermatologi • Infektionsmedicin

Oberoende läkare, sjukvårdspersonal, står bakom varje specialområde för de svenska utgåvorna.

BestPractice utkommer i Danmark, Norge, Sverige och Finland inom en mängd olika terapiområden. I Sverige utkommer BestPractice inom följande områden;

  • Dermatologi • Diabetes/ Hjärtkärlsjukdomar • Hematologi • Infektionsmedicin • Lungmedicin • Multipel Skleros • Onkologi • Psykiatri/Neurologi • Reumatologi • Smärta •

Nedanstående oberoende läkare står bakom varje specialområde för de svenska utgåvorna.