Långvarig smärta är vanligt förekommande hos barn och ungdomar, och en stor andel av dem som drabbas rapporterar funktionsnedsättning och samsjuklighet såsom ångest och depression.1,2 Vidare är långvarig smärta hos barn relaterad till stress och ohälsa hos föräldrarna, dysfunktionella familjemönster samt omfattande samhälleliga kostnader.3-5 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utgör en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma