Av Claes Held, docent, överläkare, Uppsala Akut kranskärlssjukdom (AKS), eller akut koronart syndrom, utlöses oftast av en erosion, fissur eller ruptur av ett aterosklerotiskt plack, som in sin tur leder till trombosbildning i ett kranskärl på grund av trombocyt- och koagulationsaktivering. Under de senaste decennierna har den förbättrade behandlingen vid AKS lett till en halvering ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD