Af Asja Kunøe, afdelingslæge, Enhed for Sygehuse og Beredskab, Sundhedsstyrelsen  Susan Cowan, afdelingslæge, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut Smitte fra mor til barn med hepatitis B kan forhindres effektivt, hvis den nyfødte vaccineres umiddelbart efter fødslen efterfulgt af yderligere tre vaccinationer hos egen læge indenfor det første leveår, se faktaboks 1. Årligt påvises ca. ...

Meningokok vaccination

Uncategorized | Best Practice Nordic | kl. 10:00 | ,

Af Søren Thybo, overlæge, Infektions-reumatologisk Klinik, Rigshospitalet De seneste år er der kommet forbedrede protein-konjungerede meningokok vacciner på markedet, som synes at være mere effektive og formentlig at have en længere beskyttende effekt end de tidligere polysaccharid vacciner. Specielt er udvikling af en konjungereret serogruppe B og også serogruppe Y vaccine meget lovende.  Dette skal ...

Af Tine Dalby, ph.d., MSc, Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Det anbefales at vaccinere alle børn ved tre, fem og 12 måneders alderen med DiTeKiPol/Act-Hib og igen ved fem-års alderen med DiTeKiPol Booster. Difteri og polio er heldigvis meget sjældne sygdomme, men for mange lader det til, at kighoste fejlagtigt er havnet på samme ...

Af Ulla Schierup Nielsen, læge, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby  Den danske befolkning bruger hvert år 100-200 millioner kr. på at lade sig vaccinere mod hepatitis A og B – to sygdomme hvis incidens er faldende på mange typiske turistdestinationer.1,2 På den anden side rejser befolkningen som aldrig før, og eksotiske rejsemål og ditto ...

Af Peter Skinhøj, professor, dr.med., Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, Rigshospitalet Hvert år bliver ca. 6000 børn i Danmark ikke MFR vaccineret, hvorfor i alt ca. 150.000 børn og unge nu er efterladt modtagelige for verdens mest smitsomme sygdom. Vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 1987, og det udryddede næsten forekomsten af mæslinger efter blot ...

Af Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge, ph.d., Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut Før indførelsen af MFR-vaccination i Danmark medførte mæslinger årligt omkring 25 tilfælde af hjernebetændelse, heraf fik ca. en tredjedel varige skader. Der var hvert år enkelte dødsfald, og under epidemier døde fem-syv børn årligt som følge af mæslinger. Fåresyge medførte, at der årligt blev ...

Af Louise Brinth, læge, Synkopecenteret, Bispebjerg Frederiksberg Hospital Sophie Rydahl, fase 2 læge i Almen medicin, Region Hovedstaden Vaccinen mod human papillomavirus, HPV-vaccinen (Gardasil®), blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009 med det primære formål at forebygge livmoderhalskræft.  Omkring 100 danske kvinder dør årligt som følge af livmoderhalskræft på trods af et veletableret nationalt ...

Af Ulla Bonde van Zwol, afdelingslæge, ph.d.-studerende, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Ole Mogensen, Professor, specialeansvarlig overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital   Tilbud om vaccination mod human papillomavirus (HPV) af piger i 12-14 års alderen har været en del af det danske vaccinationsprogram siden januar 2009. Der har sideløbende været et tilbud om gratis ...

af Carsten Schade Larsen, overlæge, dr.med., Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Næsten 500.000 danskere rejser hvert år til områder udenfor Europa, hvor der er risiko for at pådrage sig en eller flere infektionssygdomme. Hyppigst er rejsediarre, som oftest har et godartet og selvlimiterende forløb. Der er dog også risiko for at få livstruende infektioner som ...

Af Hans-Christian Slotved, ph.d., seniorforsker, Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Steen Hoffmann, speciallæge i klinisk mikrobiologi, overlæge, Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) er på verdensplan den vigtigste bakterielle årsag til alvorlig sygdom og død.1,2 Pneumokokker er gram-positive bakterier ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling