Af Tyra Grove Krause, overlæge, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut Helle Balle, projektleder, National Sundheds IT, Statens Serum Institut 1. februar 2013 blev det Danske Vaccinations Register (DDV) lanceret som en del af det Fælles Medicinkort (FMK). Borgere og sundhedspersonale fik dermed adgang til et elektronisk vaccinationskort. Vaccinationsregisteret er samtidig startskuddet til bedre overvågning ...

Af Helle Kiellberg Larsen, afdelingslæge, Dermato-Venerologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Infektion med humant papillomavirus (HPV) ano-genitalt er udbredt i befolkningen. Der findes ca. 40 HPV typer, der har særlig forkærlighed for hud og slimhinder i dette område. Af disse HPV typer er type 6 og 11 årsag til 80-90% af alle kønsvorter, og HPV type 16 ...

Af Ida E. Gjørup, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, Infektionsmedicinsk Enhed, Herlev Hospital Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefalede i 1997, at alle lande medtog hepatitis B vaccination i deres børnevaccinationsprogrammer. Imidlertid besluttede Sundhedsstyrelsen i 2005 at undlade at indføre dette i Danmark. Er tiden kommet til en revurdering af denne holdning, der nu kun deles af et par ...

Af Jesper Kjærgaard, læge, ph.d.-studerende, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Lone Graff Stensballe, læge, ph.d., studieansvarlig for Calmettestudiet, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Tuberkulosevaccinen Bacille Calmette-Guérin (BCG), bedre kendt som blot Calmette, benyttes i mere end 100 lande verden over (se mere på www.bcgatlas.org). Den er en del af WHOs børnevaccinationsprogram i lande med høj forekomst af tuberkulose.  I Danmark blev ...

Af Steen Andersen, speciallæge i anæstesiologi, Kastrup Et tættere samarbejde mellem smertespecialister og praktiserende læger vil kunne optimere udredning og behandling af såvel kroniske ikke-maligne smertetilstande, fremskreden kræftsygdom som ved akut opståede smertetilstande. Samarbejdet kan forløbe på flere måder, for eksempel ved en konsultation, som kan foregå i speciallægens praksis, eller hvis eksempelvis kræftpatienter er ...

Af Lena Lundorff, overlæge, Palliativt Team, Regionshospitalet Herning Med gennembrudssmerter menes almindeligvis en forbigående forværring af patientens smerter af mere end moderat intensitet, hvor den basale smerte er moderat eller svagere. Når den basale smertebehandling ikke er tilstrækkelig dækkende gennem et døgn (såkaldt end-of-dose-failure), karakteriseres det ofte som en form for gennembrudssmerter. Prævalensen varierer afhængig ...

Af Kim Kristiansen, praktiserende læge, Grindsted DoloTest er et dansk udviklet smertevurderingssystem, der er ved at vinde udbredelse på hospitalsafdelinger og blandt praktiserende læger herhjemme.  Undersøgelser har vist, at omkring 20% af alle voksne i hele den vestlige verden lider af kroniske smerter. De tre hovedårsager er slidgigt, følger efter traumer samt rygsmerter. Derudover viser ...

Af Niels-Henrik Jensen, overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital Neurogene smerter er karakteriseret af komplette eller delvise somatosensoriske forandringer som følge af perifer eller central neuronal skade (traume, metabolisk, kemisk, stråling med videre). Neurogene smerter kan betegnes som en heterogen lidelse, der er karakteriseret af forskellige underliggende mekanismer. Fælles for dem alle er en central sensibilisering ...

Af Arne N. Gam, speciallæge i reumatologi, Brønshøj Der er god evidens for, at fysisk træning har positiv effekt på mange medicinske sygdomme. Eksempelvis sænkes blodtrykket, blodsukkerreguleringen bedres ligesom forekomsten af lipider reduceres. Det er derimod langt sværere at finde litteratur, som belyser træningens direkte positive effekt i forhold til smerter, og at træning kan ...

Af Tom Bendix, professor, dr.med., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Det har længe været skønnet, at kun ca. 20% af alle patienter med ondt i ryggen får stillet en rimelig sikker diagnose. Meget tyder imidlertid på, at denne andel nu er blevet væsentligt større. Det skyldes erkendelsen af Modic forandringer, der er ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD