Belastningsskader

Smärta | Bestpractice | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 9:59 | ,

Af Tina Enevoldsen, praktiserende læge, Måløv   Det kan være svært forholde sig til overbelastning af muskler, sener og led. Mange patienter motionerer og glæder sig over “at komme i gang”, og bliver derfor irriterende over, at blive sat ”ud af spillet” som følge af overbelastning.   Smerterne kommer ofte gradvist, og det kan derfor ...

Af Jørgen B. Dahl, ledende overlæge, dr.med., Operations- og Anæstesiologisk Afdeling, Glostrup Hospital Effektiv behandling af postoperative smerter er fortsat en væsentlig klinisk udfordring. Målet er at mindske patienternes ubehag og de fysiologiske følger af det kirurgiske traume, hvilket er en forudsætning for et optimeret perioperativt forløb. I erkendelse af smertesystemets kompleksitet har det længe ...

Af Asbjørn Mohr Drewes, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Søren Schou Olesen, læge, ph.d.-studerende, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Smerter i abdomen er blandt de hyppigste årsager til, at patienter henvises til gastroenterologisk speciallægevurdering.1 Smerten er ofte diffus og uspecifikt lokaliseret med mange ledsagesymptomer, hvorfor en præcis klinisk diagnose kan være ...

Af Søren Frølich, sundhedspsykolog, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital En stor del af patienterne med kroniske smerter fornemmer på et tidspunkt, at hukommelsen begynder at svigte. I forvejen har de også koncentrationsbesvær, og hukommelsesproblemerne synes mere omfattende end, at de blot kan forklares med, at smerterne distraherer. Ofte er der tale om deciderede “huller” i hukommelsen, ...

Af Finn Rønholt, ledende overlæge, ph.d., MPA, Medicinsk Afdeling C, Gentofte Hospital   Forholdet mellem den medicin, der udskrives til patienter og den medicin, patienterne i virkeligheden anvender, stemmer langt fra altid overens. En række undersøgelser har forsøgt at belyse denne compliance-problematik ved at sammenligne oplysninger fra patienter, medicinskabets indhold og lægens formodning om, hvad ...

Af Bente Braad Sander, læge, ph.d., Center for epidemiologi og screening, Københavns universitet. Cytologisk Screening og vaccination mod HPV virus er i dag to effektive måder at forbygge livmoderhalskræft på. Men ikke alle, der får tilbuddet, deltager. Dækningen af tre doser af HPV-vaccination hos unge piger er i Danmark ca. 80%,1 og dækningen af screening ...

Af Gitte Handberg, specialeansvarlig overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital Målet med behandling af kroniske smertepatienter er ikke smertefrihed. Derimod stiles mod en passende smertelindring med balance mellem behandlingseffekt og de bivirkninger, der følger enhver medicinsk intervention. Det er vigtigt, at både behandler og patient er sig dette bevidst, idet stræben efter smertefrihed kan resultere i ...

Af Gitte Juel, overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital Skift fra et opioid til et andet benævnes opioidrotation, og formålet er at opnå den bedst mulige smertelindring med færrest mulige bivirkninger. Den væsentligste årsag til at skifte til et andet opioid er uacceptable bivirkninger, eksempelvis i form af sløvhed, træthed, kvalme eller forstoppelse. Der kan også ...

Af Lisbeth Stampe Frølich, cand.psych.aut., Tværfagligt SmerteTeam, København Kroniske smerter kan bedst forstås som en tilstand snarere end en sygdom, der kan kureres, og det må betragtes som en form for handicap, hvis patienten stadig har ondt, når alle behandlingsmuligheder er forsøgt. Ud over den konstante smerte bliver patienterne også ofte konfronteret med en lang ...

Af Mette Wanning, praktiserende læge, Helsinge Kronisk smerte er ikke en specifik sygdom, men en tilstand, som kan være fremkaldt af en vifte af lidelser eller optræde uden, at der kan påvises en specifik tilgrundliggende årsag. Den kroniske smertetilstand kan være en ”ukompliceret” persisterende akut smerte. I den ”komplicerede kroniske smertetilstand” er den biologiske smerte ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD