Riskfaktorer för ALS – uppdatering av kunskapsläget

Psykiatri / Neurologi | Lars-Gunnar Gunnarsson | 8. Apr 2019 kl. 12:17 |

För drygt femtio år sedan noterades i en observationsstudie att amyotrofisk lateralskleros (ALS) var överrepresenterat bland personer med tungt fysiskt arbete.1 Min avhandling från 1992 inkluderade registerstudier samt populationsbaserade fall–kontroll studier med enkät, och resultaten indikerade samband med exponering för tungt fysiskt arbete, kemikalier/metaller samt neurodegenerativ sjukdom i närmaste släkten.2,3 En aktuell och gedigen genomgång ...

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ sjukdom som medför att de motoriska nervceller som kontrollerar den viljestyrda muskulaturen av oklar anledning successivt dör.1 Detta leder till att patienten successivt utvecklar muskelsvaghet. ALS är en ovanlig sjukdom som drabbar cirka 250 personer per år i Sverige. Den vanligaste insjuknandeåldern är 55–70 år, och de flesta patienter ...

Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS (amyotrofisk lateralskleros) är de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i världen, och de orsakar stort mänskligt lidande. Bara cirka tio procent av fallen anses bero på genetiska faktorer medan orsaken till resterande fall fortfarande är huvudsakligen okänd. En miljöfaktor som föreslagits vara inblandad i uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar är en neurotoxisk ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD