Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk  ledsjukdom som kan utvecklas i patienter med psoriasis i huden, ofta en mild sådan. Sjukdomen är heterogen och ledsjukdomen kan drabba enstaka leder (mono-/oligoartrit) som flera leder (polyartrit; >4 leder engagerade). Muskel och senfästen kan också angripas. En viktig forskningsuppgift är att identifiera molekylära signalvägar och biomarkörer för PsA ...

Af Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Mette Pøhl, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Jan Nyrop Jakobsen, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Systemisk behandling af inoperabel ikke-småcellet lungekræft (non-small cell lung cancer, NSCLC) har, ligesom ved andre kræfttyper, væsentligst været baseret på tumor celledrab ved brug af uspecifik cytotoksisk behandling og stråleterapi. Det ...

Af Marco Donia, 1. reservelæge, ph.d., Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Cancer Immunterapi har medført et stort gennembrud i onkologien inden for flere kræftformer de seneste år. Unikke responsmønstre har medført behov for nye ...

Af Gerda Engholm, seniorstatistiker, Kræftens Bekæmpelse Hans Storm, lægefaglig vicedirektør, Kræftens Bekæmpelse Tarmkræft, kræft i tyk- og endetarm, er den tredjehyppigste kræftform i Danmark både blandt mænd og kvinder. Danskerne er sammen med nordmændene blandt dem i verden, der har højest risiko for tarmkræft, mens svenskere og finner har noget lavere risiko. Danske kvinder har ...

Af Ivan Richter Vogelius, medicinsk fysiker, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Moderne stråleterapi for hoved-halskræft er en multidisciplinær procedure, hvori nuklearmedicinere, radiologer og onkologer arbejder sammen om at vurdere, hvilke områder af halsen, der skal bestråles til hvilken dosis. Derefter foretages dosisplanlægning, hvor en computeroptimeret stråleplan vil blive lagt med henblik på at sikre, at den ...

Af Katja Maretty Nielsen, læge, ph.d., Sarkomcenteret, Aarhus Universitetshospital Bløddelssarkomer er en meget sjælden kræftform med omkring 200 nye tilfælde årligt i Danmark, fordelt på over 50 histologiske undertyper.1 Gennemsnitsalderen er 60 år, og størstedelen af tilfældene forekommer i ekstremiteterne og trunkus. Standardbehandlingen af lokaliseret bløddelssarkom er kirurgisk fjernelse, der ofte kombineres med forskellige strålebehandlingsregimer ...

Af Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet Fase II studier rummer risikoen for at være spild af tid, penge og patienternes velvilje, men også chancen for at definere fremtidens regimer og forbedre patientbehandlingen. Et af de vigtigste formål med et fase II studie er at klarlægge den nye ...

Nordisk kost og kræft

Uncategorized | Best Practice Nordic | kl. 10:00 | ,,

Af Cecilie Kyrø, postdoc, ph.d., Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Anja Olsen, seniorforsker, ph.d., Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Ny forskning viser, at den nordiske kost ikke kun kan høste gastronomisk anerkendelse, men at den også kan være gavnlig for vores helbred og måske forebygge kræft. Der er ingen tvivl om, at danskernes kost med ...

Af Christoffer Johansen, professor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Finsencentret, Rigshospitalet, forskningsleder, Livet efter Kræft, Kræftens bekæmpelses Forskningscenter Der er nye opfølgningsprogrammer på trapperne. Hvad skal indholdet være – kun det sædvanlige, eller skal vi benytte lejligheden og inddrage de psykologiske aspekter ved at være en kræftoverlever? Tænk over det! Man stiller sin bil nede på ...

Af Elizabeth Munkebjerg Stevens, stud. med., Københavns Universitet Simon Andreasen, læge, klinisk assistent, Øre-, næse- hals- & kæbekirurgisk Afdeling, Køge Sygehus Kristine Bjørndal, overlæge, ph.d., Øre-, næse- halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Preben Homøe, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Øre-, næse- hals- & kæbekirurgisk Afdeling, Køge Sygehus Tumorer i glandula parotis er relativt sjældne i almindelighed og ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling