Håndhygiejne i almen praksis

Uncategorized | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 10:00 | ,

Af Jette Holt, hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd., Central Enhed for infektionshygiejne, Statens Serum Institut   Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at reducere smittespredning mellem mennesker og miljøet og dermed forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner. Håndhygiejne skal udføres af alt personale, der har patientkontakt, eller som udfører rene eller urene opgaver i såvel primær- som i sekundærsektoren. Effekten ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD