Af Erik Dabelsteen, professor emeritus, dr.odont, Odontologisk Institut, Tandlægeskolen, Københavns Universitet Mundhule carcinom er en alvorlig sygdom med en dårlig fem-års prognose. I Danmark, hvor et stort alkoholforbrug kombineret med tobak er en meget væsentlig ætiologisk faktor, er der ca. 400 tilfælde årligt.1 Store geografiske forskelle eksisterer imidlertid, og hyppigheden i Indien og andre dele ...

Af Søren Hess, overlæge, klinisk lektor, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, Radiologisk og nuklearmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Af alle potentielle indikationer for FDG-PET/CT er urologiske cancere blandt de mere utaknemmelige at slå et slag for – både i kraft af sygdommenes og sporstoffets natur. Det vil uden tvivl være de fleste ...

Af Anne Vest Sørensen, læge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Siden 2006 er der godkendt nye behandlinger af metastatisk nyrecancer (renalcellekarcinom), og flere nye præparater testes i kliniske forsøg. De nye targeterede behandlinger er væsentlig dyrere end standardbehandlingen, som primært har været interleukin 2 baseret immunterapi. Samtidig ændrer demografien sig hen imod flere ældre i ...

Af Kirstine Kobberøe Søgaard, læge, ph.d.-studerende, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital   Henrik Toft Sørensen, professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Splankniske venøse tromboser er en sjælden præsentation af venøs trombose og dækker over blodpropper i portalvenen, levervener, mesenterielle vener, og miltvenen.1 Viden om den reelle forekomst af disse tromboser er ...

Af Mads Hald Andersen, professor, dr.techn, CCIT, Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, SUND, Københavns Universitet Immunsystemets aktivitet er fint afbalanceret mellem immunitet og tolerance, således at organismen beskyttes mod patogene organismer eller vira, uden at det medfører skader på egne, normale celler. En række forskellige immunhæmmende, også kaldet immun-regulerende, celletyper er ...

Af Marie Hargreave, ph.d., Unit for Virus, Livsstil og Gener, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse På trods af, at børnekræft er en sjælden sygdom, og at der har været store fremskridt inden for behandling, er kræft stadigvæk den næst hyppigste dødsårsag blandt børn i den vestlige verden, eftersom én ud af fem ikke overlever.1 Uagtet ...

Af Sara Fredslund, ergoterapeut, MSc, ph.d.-studerende, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet Dysfagi er den mest almindelige følgevirkning til hoved-halscancer (HHC) – eller behandlingen heraf. For patienten betyder det ofte et krævende genoptræningsforløb og et livslangt arbejde med at vedligeholde spise- og/eller synkefunktionen. Længe har dysfagi primært været noget, ergoterapeuter beskæftigede sig med inden for ...

Af Kristine Bjørndal, overlæge, ph.d., Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Christian Godballe, professor, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Spytkirtel karcinomer er sjældne. I Danmark diagnosticeres ca. 60 tilfælde årligt, og ca. 25% af disse er adenoid cystiske karcinomer (ACC), hvilket gør denne subtype til den hyppigste.1 Der findes i alt 24 subtyper med vidt forskelligt malignt potentiale ...

Af Stine Krog Frandsen, humanbiolog, ph.d.-studerende, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Julie Gehl, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital På Herlev Hospital behandles kutane metastaser med elektrokemoterapi, en effektiv behandling hvor optaget af kemoterapi (bleomycin) øges i kræftcellerne ved hjælp af elektriske pulse (elektroporation).1-4 Samtidig testes en ny behandling, hvor optaget af calcium øges ved hjælp ...

Af Troels Holz Borch, læge, ph.d.-studerende, Center for Cancer Immunterapi og Onkologisk afdeling, Herlev Hospital I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanom, og de har historisk set haft en særdeles dårlig prognose med median overlevelse (mOS) på otte-ti måneder og en fem-års overlevelse på ca. 10%.1 ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD