Af Ali Salanti, professor, Center for Medicinsk Parasitolog, Københavns Universitet, Rigshospitalet Det er kendetegnende for cancerceller, at de har en meget høj cellevækst og evne til at metastasere til andre væv. Kun meget få ikke-cancerceller har behov for hurtig vækst samtidigt med at have evnen til at invadere væv, og her er moderkageceller hos gravide ...

Af Henrik Kehlet, professor, dr.med., Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Rigshospitalet  ”Fast-track kirurgi” eller ”enhanced recovery programs” er udviklet gennem de seneste 20 år og består i en multimodal optimering af de forskellige elementer, der indgår i den perioperative behandling.1-3 Der foreligger nu en betydelig evidens for de kliniske konsekvenser af fast-track kirurgi, først og fremmest ...

Af Janine Erler, associate professor, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet Hypoksi (mangel på ilt) er tilstede i alle solide tumorer på grund af utilstrækkelig blodtilførsel. Historisk set er det klinisk blevet associeret med metastasering og dårlig prognose. Metastasering er skyld i over 90% af kræftrelaterede dødsfald. Dette skyldes primært manglen på effektive ...

Af Jesper Nylandsted, gruppeleder, ph.d., MembranIntegritetsGruppen, Enhed for Celledød og Metabolisme, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Metastaserende kræftceller spreder sig i kroppen ved at navigere igennem det fintmaskede net af proteinfibre, som udgør den ekstracellulære matrix. Under denne proces, hvor plasmamembranen udsættes for et betydeligt mekanisk stress, rives der ofte hul i membranen. Kræftceller formår ...

Af Lisbeth Uhrenfeldt, lektor i klinisk sygepleje, Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aalborg Universitet Denne artikel er anderledes, end de tidligere jeg har publiceret om kræftpatienters oplevelser af deres kontakt med sygehusvæsnet. Den er anderledes, idet informanterne var ret præcise om, hvad de ønskede, jeg som forsker bevidnede under mine besøg. Men allerførst lidt baggrund. Som seniorforsker på ...

Af Poul F. Høilund-Carlsen, professor, overlæge, forskningsleder, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital   De store og stadigt stigende udgifter til sundhedssektoren ligger efter den økonomiske krise igen over 10% af bruttonationalproduktet i de fleste vesteuropæiske lande. Hvad angår udgifter til lægemidler har der været et vist, generelt fald, mens omkostningerne ved hospitalsbehandling er steget i mange ...

Af Henrik Møller, professor, dr.med., Cancer Epidemiology and Population Health, King’s College London, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus Universitet Peter Vedsted, professor, ph.d., Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus Universitet I England har praktiserende læger siden 2000 haft mulighed for at henvise en patient til hurtig udredning, hvis lægen mistænker, ...

Af Peter Gaardbo Simonsen, praktiserende læge, Skagen Hos sundhedsfaglige er der af og til erkendelse af, at en situation eller et forløb ikke har været optimalt. Måske har patienten taget skade – måske kunne det blot være sket, men under alle omstændigheder står vi overfor en brist i patientsikkerheden – der er tale om en ...

Af Signe Marie Lyck, jordemoder, vægtstoprådgiver, praksisassistent, Lægehuset i  Hejls Da jeg første gang sad på Gerlev Idrætshøjskole og skulle i gang med uddannelsen til vægtstoprådgiver, fortrød jeg. Det forpligter at tage en forholdsvis dyr uddannelse, og jeg spurgte mig selv, om jeg i virkeligheden har tålmodighed til at arbejde med overvægt. Jeg havde på ...

Af Per Brændgaard, cand.scient. i human ernæring, selvstændig underviser og konsulent   Motivation er vigtig, men motivation er ikke alt, og motivation bliver ofte grebet forkert an.   Det er vigtigt, at vi som sundhedsprofessionelle gør os klart, at vi ikke kan motivere. Det, vi kan, er, at vi kan kommunikere. Den rette kommunikation kan ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD