Primär antikroppsbrist (PAB) är den vanligaste typen av ärftliga immunbriststörningar och härrör från olika defekter i utvecklingen och funktionen av B-cellstammen. En förekomst på 1:600 har uppskattats för PAB. Kliniskt uppstår PAB ofta till följd av defekter i tidig B-cellsutveckling (resulterande i agammaglobulinemi), rekombination av klassomkopplare (resulterande i hyper-IgM-syndrom [HIgM]) eller terminal B-cellsdifferentiering (resulterande i ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma