Primär antikroppsbrist (PAB) är den vanligaste typen av ärftliga immunbriststörningar och härrör från olika defekter i utvecklingen och funktionen av B-cellstammen. En förekomst på 1:600 har uppskattats för PAB. Kliniskt uppstår PAB ofta till följd av defekter i tidig B-cellsutveckling (resulterande i agammaglobulinemi), rekombination av klassomkopplare (resulterande i hyper-IgM-syndrom [HIgM]) eller terminal B-cellsdifferentiering (resulterande i ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer