Artärstyvhet (ateroskleros) innebär försämrade elastiska egenskaper i de stora elastiska artärernas kärlväggar. Den ökade styvheten gör att dessa kärls volymbuffrande egenskaper försämras, vilket får till följd att det systoliska blodtrycket stiger.1 Artärstyvhet är därför en viktig orsak till hypertoni, i synnerhet hos äldre. Två metaanalyser har visat att artärstyvhet kan predicera kardiovaskulära händelser och död.2,3 ...

Benartärsjukdom (BAS) är en förhållandevis lite uppmärksammad sjukdom, trots att den är en av de vanligaste aterosklerotiska manifestationerna med potentiellt mycket allvarlig prognos. I Sverige beräknas 20 procent av populationen över 60 år ha benartärsjukdom,1 och prevalensen stiger med åldern, vilket gör att andelen ökar när medellivslängden succ-essivt ökar.2  Benartärsjukdom definieras med ankel/arm-index (ABI), det ...

Det har länge funnits bevis för att immunförsvaret är involverat i bildandet av ateroskleros. Men immunförsvaret kan också verka skyddande. Vi har nyligen visat att en molekyl i immunförsvaret kan verka skyddande vid ateroskleros. Höga nivåer av interleukin-16 (IL-16) är associerat med stabilare plackfenotyp och lägre frekvens av hjärtinfarkt och stroke. Immunförsvarets roll vid ateroskleros ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD