Sömnbrist hos föräldrar till barn med atopiskt eksem

| Charlotte Angelhoff | 30. Nov 2018 kl. 2:58 |

Atopiskt eksem uppstår vanligtvis hos barn under två år. Av dessa barn utvecklar cirka hälften allergiska symtom under sitt första levnadsår.1 Hela familjen påverkas negativt när ett barn har atopiskt eksem, i huvudsak beroende på sömnbrist relaterad till barnets besvär.2  Tidigare studier har visat att föräldrar till barn med atopiskt eksem upplever svårigheter att somna ...

Tillfrisknande från atopiskt eksem – en systematisk översikt

| Laura B. von Kobyletzki | 25. Nov 2016 kl. 1:08 |

Atopiskt eksem (AE) är den vanligaste inflammatoriska barnsjukdomen och drabbar ungefär 20 procent av barnen i västvärlden.1,2 Barn som har AE, såväl som deras familjer, upplever lägre välbefinnande jämfört med barn utan AE.3,4 Ungefär hälften av dessa barn tillfrisknar när de kommer upp i skolåldern. Barnets individuella AE-prognos blir viktig för föräldrar, vårdpersonal och samhälle.  ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer