Efter att FOURIER2, den första kontrollerade studien med PCSK9-hämmare, publicerats presenterade European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS) en gemensam publikation med praktiska riktlinjer för användning av PCSK9-hämmare i kardiovaskulär prevention.1  Dessa riktlinjer gavs ut 2017 och sedan dess har ytterligare en studie med liknande upplägg publicerats (ODYSSEY).3 Dessutom har ett flertal ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer