Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och medför risk för förtida död och allvarliga mikro- och makrovaskulära komplikationer, bland annat nefropati, hjärtinfarkt och stroke.1 Även om ett flertal faktorer som bidrar till utveckling av komplikationer är välkända, till exempel högt blodsocker, högt blodtryck och förhöjda blodfetter,2-4 är det delvis fortfarande oklart varför vissa ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling