24-timmars ambulatorisk mätning av blodtrycket (AMBP) introducerades i kliniken för 20–30 år sedan när denna typ av mätare blev överkomliga prismässigt. Vid AMBP mäts blodtrycket oftast var tjugonde minut dagtid och en gång i timmen på natten. Förutom att man får en stor mängd mätningar som bättre speglar blodtrycket i den vardagliga situationen finns två ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling