Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis) är den parasitsjukdom som orsakar den största sjukdomsbördan på västra halvklotet1 och är därmed ett betydande globalt folkhälsoproblem. Den vektorburna, zoonotiska parasiten drabbar framför allt befolkningen i Latinamerikas fattiga delar och är där en vanlig orsak till förtida död. Naturalförloppet utgörs av en oftast lindrig akut fas som i allmänhet drabbar ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion