Chagas sjukdom – en försummad tropisk sjukdom

| Robin Razmi | 21. Feb 2019 kl. 1:07 |

Chagas sjukdom (amerikansk trypanosomiasis) är den parasitsjukdom som orsakar den största sjukdomsbördan på västra halvklotet1 och är därmed ett betydande globalt folkhälsoproblem. Den vektorburna, zoonotiska parasiten drabbar framför allt befolkningen i Latinamerikas fattiga delar och är där en vanlig orsak till förtida död. Naturalförloppet utgörs av en oftast lindrig akut fas som i allmänhet drabbar ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer