Detta nummer av BestPractice innehåller många viktiga och läsvärda artiklar om kontaktallergier (formaldehyd, konserveringsmedel och nickel), urtikaria och immunologi vid atopi och psoriasis, alla viktiga folksjukdomar. Själv tänkte jag använda tillgången till ledarplatsen till att slå ett slag för det som ligger mig varmast om mitt dermatologiska hjärta, nämligen att undvika onödig antibiotikaförskrivning. Jag tänker ...

Av Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi, Linköpings universitet Psoriasis är en kronisk, immunmedierad inflammatorisk hudsjukdom som drabbar mellan 2 och 3 procent av befolkningen. Förutom en ökad risk för psoriasisartrit löper patienter med psoriasis högre risk att utveckla fetma, dyslipidemi, hypertoni och diabetes, vilka alla är komponenter i det metabola syndromet.1 Psoriasis kan också ge ...

På senare år har en del förändringar gjorts i de internationella riktlinjerna för handläggning av kronisk urtikaria med eller utan angioödem. Klassifikationen har ändrats och det har lyckligtvis även kommit fler möjligheter båda vad gäller utredning och behandling av detta plågsamma och ofta långvariga tillstånd.  Allt oftare finns en orsak och man har därför lämnat ...

  Av Jenny Mjösberg, fil.dr, forskarassistent, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet Liv Eidsmo, docent, ST-läkare, Enheten för dermatologi, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Medfödda (eng. innate) lymfoida celler (ILC) beskrevs första gången 1997 som en grupp celler med förmåga att organisera immunceller och stromaceller i lymfoida ...

Av Marléne Isaksson, överläkare, docent, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Malmö Den studie som vi på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö genomförde för några år sedan i samarbete med den allmändermatologiska delen av hudkliniken i Malmö kan sammanfattas med denna uppmaning: ”Allergitesta alla barn med böjveckseksem om de har eksem på händerna eller fötterna.” ...

Av Maria Karlsson, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Förekomst av ett stort antal vanliga, förvärvade pigmentnevi (nevi) är kopplat till en ökad risk för hudmelanom (melanom). Nevi är i vissa fall direkta prekursorer till melanom, men kan i första hand betraktas som riskmarkörer med gemensamt genetiskt ursprung med melanom. Både nevi och melanom associerar med ljus ...

Av Martin Andersson, leg. läkare, med.dr, OLIN-studierna, Luleå, Norrbotten Eva Rönmark, professor, OLIN-studierna, Luleå, Norrbotten För att desinficera offentliga badbassänger tillsätts ofta klor. Det är väl känt att tillsatt klor reagerar med kväveinnehållande ämnen i vattnet, till exempel urin och hudavlagringar, och att det bland annat bildar trikloraminer vilka kan vara luftvägsirriterande. Tidigare forskning har ...

Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk  ledsjukdom som kan utvecklas i patienter med psoriasis i huden, ofta en mild sådan. Sjukdomen är heterogen och ledsjukdomen kan drabba enstaka leder (mono-/oligoartrit) som flera leder (polyartrit; >4 leder engagerade). Muskel och senfästen kan också angripas. En viktig forskningsuppgift är att identifiera molekylära signalvägar och biomarkörer för PsA ...

Av Ann Pontén, docent, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Formaldehyd är en kemikalie som i höga koncentrationer kan orsaka kemiska brännskador. Den används i låga koncentrationer som konserveringsmedel för att motverka mikrobiell växt i bland annat hudvårdsprodukter. Formaldehyd, vars kemiska formel är C-H2-O, är en vanlig orsak till kontaktallergi. Kemikalien är en ...

Urtikaria

Uncategorized | BestPractice | kl. 11:12 | ,,,

Av Joanna Wallengren, docent, överläkare, Hudkliniken, SUS Lund Urtikariella kvaddlar och klåda beror huvudsakligen på degranulering av mastceller och kan aktiveras av flera faktorer. Den vanligaste är infektion (28–62 procent) där urtikaria vanligtvis uppstår inom en vecka. Födoämnesallergi har verifierats hos mellan 1 och 15 procent av vuxna patienter med akut urtikaria och läkemedel har beskrivits ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD