Testosteron och diabetes

| Åke Andrén-Sandberg, | 21. Feb 2019 kl. 12:49 |

Inom antidoping är kampen mot anabola steroider ett prioriterat område, dels eftersom de är så effektiva i dopingsammanhang (fuskarna som lyckas dölja sitt bruk av testosteronanaloger har stora framgångar avseende prestationsförmåga och kan genom fusket vinna medaljer), dels eftersom risk för allvarligare biverkningar föreligger. Bland biverkningarna är utan tvekan de psykiatriska mest katastrofala, med aggressioner ...

Hypoglykemier och hjärt-kärlhändelser

| Mona Landin-Olsson | 20. Jun 2018 kl. 9:41 |

Hypoglykemi, lågt blodsocker, är ett vanligt tillstånd med många olika definitioner. I en stor studie av patienter med diabetes undersöktes förekomsten av rapporterad hypoglykemi i olika populationer i världen. Det visade sig att variationen är väldigt stor, förmodligen beroende på olika definitioner och olika gränser för vad som definieras som hypoglykemi. Förekomsten av hypoglykemi är ...

Typ 3c-diabetes vid kronisk pankreatit

| Åke Andrén-Sandberg | 20. Feb 2018 kl. 4:11 |

Diabetes är inte en utan en grupp sjukdomar som alla karaktäriseras av ett bestående (utan adekvat behandling) högt blodsocker. Kronisk pankreatit är å sin sida en sjukdom som ytterst sällan drabbar unga, vilket innebär att patienter med diabetes och kronisk pankreatit ofta behandlas på samma sätt som patienter med diabetes typ 2, vilken ju är ...

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar med förhöjd nivå av glukos i blodet. De vanligaste formerna är diabetes typ 1 och typ 2. Grunden för all diabetesbehandling är hälsosamma levnadsvanor, som, utifrån typen av diabetes och individuella behov, kompletteras med läkemedel för att kompensera för avsaknad av eller bristande insulinproduktion.1,2 Den internationella diabetesfederationen IDF uppskattade ...

Ny antidiabetisk behandling i form av broccoliextrakt

| Anders Rosengren | 5. Dec 2017 kl. 2:52 |

I en studie i Science Translational Medicine har vi genom en kombination av matematisk modellering, cell- och djurstudier samt en klinisk prövning identifierat sulforafan som en ny antidiabetisk substans.1 Sulforafan reducerar uttrycket av nyckelenzymer i glukoneogenesen, minskar leverns glukosproduktion och förbättrar fasteglukos och HbA1c hos överviktiga personer med dysreglerad typ 2-diabetes. Sulforafan finns i hög ...

Insulinresistens i bland annat lever, skelettmuskulatur och fettväv anses utgöra en central länk mellan fetma och insjuknande i typ 2-diabetes. Alla feta individer utvecklar dock inte insulinresistens. De molekylära mekanismer som leder till att en del av dem utvecklar insulinresistens är ofullständigt kartlagda. MikroRNA och reglering av genuttryck Forskning under senare år att visat att ...

Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade komplikationerna hos patienter med diabetes.1 Både diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos världens befolkning.2 Patienter med diabetes riskerar att drabbas av mikrovaskulära komplikationer i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.3-5 Diabetesretinopati är en viktig orsak till allvarligt nedsatt syn.6 Kliniskt signifikant svullnad av ...

För 30 år sedan inträffade en kulturrevolution inom livsmedelsindustrin och i förhållande till konsumtionen av livsmedel. Livsmedelsföretagen började tillverka livsmedel, koncentrerade på näring, smak och energi, som var tillgängliga i affärer och restauranger i allt större portioner. I spåren av detta inleddes en fetmaepidemi som ännu inte har brutits. Man tror att fetma och övervikt ...

Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade komplikationerna hos patienter med diabetes.1 Både diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos världens befolkning.2 Patienter med diabetes riskerar att drabbas av mikrovaskulära komplikationer i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.3-5 Diabetesretinopati är en viktig orsak till allvarligt nedsatt syn.6 Kliniskt signifikant svullnad av ...

Af Michel Kjeldsen, praktiserende læge, Slangerup Hovedparten af patienterne med type 2-diabetes får varetaget behandling og kontroller i almen praksis. For at kunne varetage denne opgave er det nødvendigt, at praksis er ”gearet” til opgaven, og en veldefineret fordeling af opgaver og ansvar blandt læge og sygeplejerske er en forudsætning for god kontrol. Nedenfor er ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer