För personer med typ 1-diabetes kan träning öka risken för hypoglykemi både under själva aktiviteten och flera timmar efteråt. Träning ökar glukosupptaget till muskelceller oberoende av insulin.1 Hos friska personer medför ett blodsockerfall att insulinutsöndringen från bukspottkörteln minskar och att glukagonnivåerna ökar.  Personer med typ 1-diabetes får insulin via subkutana injektioner med spruta eller via ...

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och medför risk för förtida död och allvarliga mikro- och makrovaskulära komplikationer, bland annat nefropati, hjärtinfarkt och stroke.1 Även om ett flertal faktorer som bidrar till utveckling av komplikationer är välkända, till exempel högt blodsocker, högt blodtryck och förhöjda blodfetter,2-4 är det delvis fortfarande oklart varför vissa ...

Testosteron och diabetes

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Åke Andrén-Sandberg, | 21. Feb 2019 kl. 12:49 |

Inom antidoping är kampen mot anabola steroider ett prioriterat område, dels eftersom de är så effektiva i dopingsammanhang (fuskarna som lyckas dölja sitt bruk av testosteronanaloger har stora framgångar avseende prestationsförmåga och kan genom fusket vinna medaljer), dels eftersom risk för allvarligare biverkningar föreligger. Bland biverkningarna är utan tvekan de psykiatriska mest katastrofala, med aggressioner ...

Hypoglykemi, lågt blodsocker, är ett vanligt tillstånd med många olika definitioner. I en stor studie av patienter med diabetes undersöktes förekomsten av rapporterad hypoglykemi i olika populationer i världen. Det visade sig att variationen är väldigt stor, förmodligen beroende på olika definitioner och olika gränser för vad som definieras som hypoglykemi. Förekomsten av hypoglykemi är ...

Diabetes är inte en utan en grupp sjukdomar som alla karaktäriseras av ett bestående (utan adekvat behandling) högt blodsocker. Kronisk pankreatit är å sin sida en sjukdom som ytterst sällan drabbar unga, vilket innebär att patienter med diabetes och kronisk pankreatit ofta behandlas på samma sätt som patienter med diabetes typ 2, vilken ju är ...

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar med förhöjd nivå av glukos i blodet. De vanligaste formerna är diabetes typ 1 och typ 2. Grunden för all diabetesbehandling är hälsosamma levnadsvanor, som, utifrån typen av diabetes och individuella behov, kompletteras med läkemedel för att kompensera för avsaknad av eller bristande insulinproduktion.1,2 Den internationella diabetesfederationen IDF uppskattade ...

I en studie i Science Translational Medicine har vi genom en kombination av matematisk modellering, cell- och djurstudier samt en klinisk prövning identifierat sulforafan som en ny antidiabetisk substans.1 Sulforafan reducerar uttrycket av nyckelenzymer i glukoneogenesen, minskar leverns glukosproduktion och förbättrar fasteglukos och HbA1c hos överviktiga personer med dysreglerad typ 2-diabetes. Sulforafan finns i hög ...

Insulinresistens i bland annat lever, skelettmuskulatur och fettväv anses utgöra en central länk mellan fetma och insjuknande i typ 2-diabetes. Alla feta individer utvecklar dock inte insulinresistens. De molekylära mekanismer som leder till att en del av dem utvecklar insulinresistens är ofullständigt kartlagda. MikroRNA och reglering av genuttryck Forskning under senare år att visat att ...

Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade komplikationerna hos patienter med diabetes.1 Både diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos världens befolkning.2 Patienter med diabetes riskerar att drabbas av mikrovaskulära komplikationer i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.3-5 Diabetesretinopati är en viktig orsak till allvarligt nedsatt syn.6 Kliniskt signifikant svullnad av ...

För 30 år sedan inträffade en kulturrevolution inom livsmedelsindustrin och i förhållande till konsumtionen av livsmedel. Livsmedelsföretagen började tillverka livsmedel, koncentrerade på näring, smak och energi, som var tillgängliga i affärer och restauranger i allt större portioner. I spåren av detta inleddes en fetmaepidemi som ännu inte har brutits. Man tror att fetma och övervikt ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling