Af Asger Lund, læge, Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, Københavns Universitet   Filip Krag Knop, overlæge, ph.d., Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, Københavns Universitet Tina Vilsbøll, professor, overlæge, dr.med., Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, Københavns Universitet Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-receptoragonister har de seneste år vundet indpas i behandlingen af patienter med type 2-diabetes. Siden 2006, hvor ...

Allan Flyvbjerg, dekan, professor, dr.med., Aarhus Universitetshospital og Formand for Diabetesforeningen   I 2003 blev den Nationale Diabetesplan lanceret af den daværende Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og Diabetesforeningen i fællesskab. Umiddelbart efter blev en række presserende emner taget op i Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe til hurtig bearbejdning. Én arbejdsgruppe blev bedt om at udforme nationale ...

Thomas Drivsholm, praktiserende læge, Købehavn, medlem af Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe Nej, kritikken er ikke berettiget (og dog)! Udlægningen af den relativt beskedne incidensøgning i perioden 2006-2009 (22.000-26.000) – vel vidende at tallet af nydiagnosticerede patienter i 2004 var 24.000 nytilkomne diabetespatienter – grænser til manipulation med data. Som det fremgår af tabellen, har der i årene ...

Af Henrik Schroll, speciallæge i almen medicin, Odense, ph.d., Chef for DAK-E Diabeteskontroller har traditionelt gennem mange år haft fokus på status for diabetesreguleringen i de foregående tre til 12 måneder baseret på blodprøveværdier: Alene benævnelsen af HbA1c som ”sladrehank”-prøven siger noget om den ”blame kultur”, hvor patienten oplever, at vedkommende bebrejdes for ikke at ...

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Dyslipidæmi ved type 1- og type 2-diabetes er forskellige, hvorfor de diskuteres hver for sig. Behandling af dyslipidæmi ved type 2-diabetes Den »diabetiske dyslipidæmi« ved type 2-diabetes er karakteriseret ved for høje triglycerider, lavt HDL-kolesterol og for mange »små-tætte« LDL-partikler. Sidstnævnte måler vi ikke i ...

Af Rebecca Broe, læge, ph.d.-studerende, Øjenafdelingen, Odense Universitetshospital   Større studier i 1980’erne viste vigtigheden af god kontrol af blodglukose i forebyggelsen af diabetiske mikrovaskulære senkomplikationer, herunder diabetisk retinopati. Stram kontrol af blodglukose kan forsinke debut, men også progression i allerede opstået sygdom. På baggrund af disse vigtige resultater tog en dansk pædiatrisk forskningsgruppe initiativ ...

Af Siv Hesse Jacobsen, læge, ph.d., hoveduddannelse almen medicin, praksis i Værløse Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) er et fedme-kirurgisk indgreb, hvor mave-tarmkanalens anatomi ændres således, at føden ledes uden om ventriklen og duodenum. Denne operation kan inducere et 30% vægttab svarende til i gennemsnit 40 kg ...

Af Christine Bruun, læge, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Niels de Fine Olivarius, professor i almen medicin, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Et dansk forskningsprojekt, baseret på data fra projektet ’Diabetesomsorg i Almen Praksis’ (DIAP), afslører en overraskende høj amputationsrate blandt patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes i almen praksis. Fodsår og amputationer er frygtede diabetiske ...

Af Lykke Sylow, ph.d.-studerende, cand. scient., Sektionen for Molekylær Fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet   Erik A. Richter, professor, dr.med., Sektionen for Molekylær Fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Forekomsten af type 2-diabetes er eksploderet i de seneste år. Verdenssundhedsorganisationen WHO estimerer, at ca. hver tiende voksne i Danmark og ...

Af Hans Jørgen Gjessing, speciallæge i medicinsk endokrinologi, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Fredericia Sygehus, Sygehus Lillebælt Der er de senere år kommet fokus på at styrke indsatsen overfor type 2-diabetes i almen praksis, hvor den praktiserende læge er tovholder for patientforløbet på tværs af sektorerne almen praksis, diabetesambulatorium og kommune. I Danmark anbefales opportunistisk screening ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD