Af Kirstine Nyvold Bojsen-Møller, læge, Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Gastric bypass er den hyppigst anvendte form for overvægtskirurgi i Danmark og globalt. Indgrebet udføres laparoskopisk og indebærer dannelse af en ventrikel-pouch på 25-50 ml samt bypass af duodenum og første del af jejunum, og i stedet direkte passage af føden fra oesophagus via pouchen til ...

Af Michael E. Røder, overlæge, seniorforsker, dr.med., Center for Diabetesforskning, Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, Københavns Universitet Tina Vilsbøll, professor, overlæge, dr.med., Center for Diabetesforskning, Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, Københavns Universitet Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-hæmmere, glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-receptoragonister (GLP-1Ra) og sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2)-hæmmere er alle nyere glukosesænkende midler, som anvendes i behandlingen af patienter med type ...

Af Rikke Torenholt, MSc public health, Steno Center for Sundhedsfremme Clea Bruun Johansen, MSc psychology, Steno Center for Sundhedsfremme Familien spiller ofte en væsentlig rolle for, hvordan patienter med diabetes håndterer deres sygdom. Når familien er støttende og engageret, har det en positiv effekt. Interagerer familien derimod negativt om diabetes, som eksempelvis når familiemedlemmer agerer ...

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Såvel ved type 1- som ved type 2 diabetes er det påvist, at god glykæmisk kontrol beskytter mod udvikling af sendiabetiske komplikationer i øjne, nyrer og nerver. Forekomsten af hjerte-kar-sygdom er øget både ved type 1- og type 2-diabetes, men associationen mellem glykæmisk kontrol og ...

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Patienter med type 2-diabetes har i gennemsnit ca. to gange øget risiko for en kardiovaskulær hændelse sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Det er baggrunden for den aggressive behandling af dyslipidemi og hypertension samt anbefaling af rygestop. Behandling af disse risikofaktorer reducerer forekomsten af hjerte-kar-sygdom. Når det gælder ...

Af Caroline Bruun Abild, klinisk diætist, cand.pæd.psyk., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Mange overvægtige formår at tabe sig, men en stor andel tager desværre det hele på igen – og mere til. Kan det udelukkende tilskrives svag viljestyrke, eller er der flere faktorer i spil? Omkring halvdelen af den voksne danske befolkning er moderat eller ...

Af Eva Winning Iepsen, læge, Biomedicinsk Institut, NNF Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Signe Torekov, adjunkt, Biomedicinsk Institut, NNF Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Jens Juul Holst, professor, Biomedicinsk Institut, NNF Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet I 1902 opdagede Starling ...

Af Jørgen Rungby, professor, overlæge, dr.med., Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital Denne artikel vil forsøge at konkretisere resultaterne fra nogle af de mange diabetesstudier, der er publiceret de senere år med særlig fokus på den kardiovaskulære risiko for patienter med diabetes. Det er et vigtigt aspekt, fordi den overdødelighed, der desværre fortsat er ved diabetes, ...

Af Jannik Langtved Pallisgaard, læge, ph.d.-studerende, klinisk assistent, Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. Københavns Universitet Atrieflimren er verdens hyppigst forekomne hjerterytmeforstyrrelse, og antallet af personer med atrieflimren forventes at stige i fremtiden. Selv om mange risikofaktorer til atrieflimren er blevet er identificeret, er den komplette ætiologi bag sygdommen endnu ikke belyst. ...

Af Jens Meldgaard Bruun, lektor, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers Forekomsten af overvægt er et stigende problem ikke alene herhjemme, men også i globalt perspektiv. I Danmark er prævalensen af overvægt øget gennem de seneste 50 år, og i dag skønnes det, at ca. 50% af den voksne befolkning i Danmark har et BMI ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD