Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Det seneste år har vi i Danmark fået en ny gruppe af lægemidler til behandling af dyslipidæmi, nemlig PCSK-9 hæmmerne, der reducerer LDL med yderligere 60% oveni en statinbehandling. Endvidere har studier gennem de senere år med statiner konkluderet i relation til LDL, at jo ...

Af Marlene Øhrberg Krag, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Niels de Fine Olivarius, professor i Almen Medicin, Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, estimerede i 2014 den globale prævalens af diabetes til 9% af den samlede voksne befolkning.1 Der ...

Af Troels Krarup Hansen, professor, overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital De seneste år er der lanceret flere nye lægemidler til behandling af såvel type 1- som type 2-diabetes og med forskellige virkningsmekanismer. Det giver nogle terapeutiske muligheder i forhold til individuelt at tilpasse behandlingen den enkelte patient. Samtidig gør det også ...

Af Cæcilie Trier, læge, ph.d.-studerende, Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus Christine Bøjsøe, læge, ph.d.-studerende, Enheden for Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus Prævalensen af overvægt hos børn har gennem flere årtier været stigende i Danmark og andrager ca. 16% af de fem- til otte-årige og 21% af de 14-16-årige.1 Flere ...

Af Kristine Højgaard Allin, læge, ph.d., post.doc., Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter, Københavns Universitet Oluf Borbye Pedersen, forskningsdirektør, professor, dr.med., Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter, Københavns Universitet På og i den menneskelige krop lever trillioner af mikrober (bakterier, vira og svampe), hvis antal overstiger antallet af vore egne celler med mindst faktor 10. Det er derfor ikke ...

Af Rasmus Køster-Rasmussen, læge, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, København Niels de Fine Olivarius, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, København Dette forår publicerede vi på Forskningsenheden for Almen Praksis i København en artikel om, hvordan vægten ændrer sig før og efter diabetesdiagnosen hos diabetespatienter fra almen praksis. Projektet Diabetesomsorg i Almen Praksis (DIAP) inkluderede patienter ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD