Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade komplikationerna hos patienter med diabetes.1 Både diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos världens befolkning.2 Patienter med diabetes riskerar att drabbas av mikrovaskulära komplikationer i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.3-5 Diabetesretinopati är en viktig orsak till allvarligt nedsatt syn.6 Kliniskt signifikant svullnad av ...

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital   DPP-4 hæmmerne har nu været på marked i ca. fem år, og det er tid til at gøre status omkring pro et contra brugen af DPP-4 hæmmerne. Der er aktuelt fire DPP-4 hæmmere på det danske marked: Januvia® (sitagliptin), Galvus® (vildagliptin), Onglyza® (saxagliptin) og ...

Af Michel Kjeldsen, praktiserende læge, Slangerup Hovedparten af patienterne med type 2-diabetes får varetaget behandling og kontroller i almen praksis. For at kunne varetage denne opgave er det nødvendigt, at praksis er ”gearet” til opgaven, og en veldefineret fordeling af opgaver og ansvar blandt læge og sygeplejerske er en forudsætning for god kontrol. Nedenfor er ...

Af Tove Haller Ydegaard, konsultationssygeplejerske, Ringe I min praksis har vi afsat et kvarter til en diabetes kvartalskontrol. På den tid skal vi nå at måle blodtryk, tage blodprøver, veje patienten, spørge ind til rygning og motion og i øvrigt nå at få afdækket andre problemstillinger i forhold til at have diabetes. Umiddelbart lyder det ...

Af Signe Marie Lyck, jordemoder, vægtstoprådgiver, praksisassistent, Lægehuset i  Hejls Da jeg første gang sad på Gerlev Idrætshøjskole og skulle i gang med uddannelsen til vægtstoprådgiver, fortrød jeg. Det forpligter at tage en forholdsvis dyr uddannelse, og jeg spurgte mig selv, om jeg i virkeligheden har tålmodighed til at arbejde med overvægt. Jeg havde på ...

Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør   I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge, vi ekspederer tingene på, ikke altid sikrer en optimal udnyttelse af vores tid og kompetencer. Ofte er det de små og større akutte helbredsproblemer, der stjæler ...

Af Tove Amby, specialeansvarlig diabetessygeplejerske, Diplom i Klinisk Sygepleje, Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, som personen lever med 365 dage om året. At få diabetes integreret i livet og finde en balance mellem liv og sygdom er en udviklingsproces, som kun finder sted, hvis personen påtager sig ansvaret for ...

Af Mette Glindorf, klinisk oversygeplejerske, Mcn, Steno Diabetes Center   Tilværelsen med diabetes er forbundet med risiko for udvikling af senkomplikationer. Type 2-diabetes er en kronisk livslang sygdom, som kan føre til udvikling af såvel akutte og kroniske komplikationer, som kan true patientens livskvalitet og livslængde.   Risikoen for at udvikle sendiabetiske komplikationer stiger generelt ...

Af Per Warrer Petersen, speciallæge i almen medicin, Din Diabetes Klinik Hypoglykæmi er en vanskelig definerbar tilstand, der omfatter tilstande med for lavt blodsukker og tilstande med symptomer, som optræder ved og er forenelige med lavt blodsukker. Hypoglykæmiske episoder er almindelige, og risikoen er omdiskuteret. De kan være uerkendte og asymptomatiske. Som kortvarige og enkelstående ...

Af Tove Larsen, diabetes-projektsygeplejerske, Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød Birger Thorsteinsson, professor, overlæge, dr. med., Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Aafdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød   Hos personer, der ikke har diabetes, ligger blodsukkeret i intervallet 4-7 mmol/l. Hos diabetespatienter i behandling med insulin eller sulfonylurinstoffer kan det være vanskeligt at holde blodsukkeret på ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD