Dyslipidæmi ved type 2-diabetes

Uncategorized | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 10:00 | ,,

Af Esben Søndergaard, post doc, 1. reservelæge, ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Type 2 diabetes er forbundet med en særlig form for dyslipidæmi, nemlig den diabetiske dyslipidæmi. Den er karakteriseret ved forhøjet triglycerid, lavt niveau af HDL-kolesterol og tilstedeværelsen af små, tætte LDL-partikler (small dense LDL). Diabetisk dyslipidæmi er en stor del af baggrunden ...

Af Lise Graversen, læge, ph.d.-studerende, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet Carsten Obel, praktiserende læge, lektor, Sektion for Almen Medicin, Aarhus Universitet Forekomsten af overvægt og fedme blandt danske børn har været kraftigt stigende gennem flere årtier.1 Overvægt er forbundet med stigmatisering fra jævnaldrende, lavt selvværd og sygelighed. Derudover fortsætter børneovervægt ofte ind i voksenalderen, ...

Af Pia Christensen, postdoc., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Thomas Meinert Larsen, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Anne Raben, professor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet I januar 2013 indledtes verdens hidtil største projekt til forebyggelse af type-2 diabetes ved brug af livsstilsændringer, PREVIEW (PREVention of diabetes through lifestyle ...

Af Hannah Mønsted Skriver, konsultationssygeplejerske, Måløv ”Angsten er der jo altid”…. Det var en gennemgående sætning i mange af de 700 mails professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling Henning Beck-Nielsen fik, da han for nogle år siden søgte testpersoner til afprøvning af en ny blodsukker-alarm. Erkendelsen af, hvor mange diabetespatienter, der frygter insulin-chok, fik ham ...

Af Pia Christensen, Thomas Meinert Larsen, Anne Raben I januar 2013 startede verdens hidtil største projekt, PREVIEW (PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World), der skal finde den mest effektive kombination af kost, motion og livsstil i forhold til forebyggelse af type 2-diabetes. På Institut for Idræt ...

Af Hanne Dreisig, tidligere psykoterapeut og psykologisk supervisor, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital At få diagnosticeret en sygdom, man skal leve med resten af livet, er en meget stor udfordring og opgave. Sygdomssymptomer og medicinsk behandling skal integreres i og tåles sammen med alle de andre aktiviteter i hverdagen. Sygdommen er en ledsager i alle sammenhænge ...

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Vi har allerede SGLT-2 hæmmeren dapagliflozin (ForxigaÒ) på det danske marked. Nu har vi fået en ny SGLT-2 hæmmer empagliflozin (JardianceÒ), og en tredje SGLT-2 hæmmer canagliflozin er også godkendt til behandling af type 2 diabetes. I det følgende redegøres for den viden vi i ...

Af Anna Mygind, ph.d., Sektion for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for Farmaci, Københavns Universitet Maria Kristiansen, lektor, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Inge Wittrup, seniorforsker, antropolog, ph.d., CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Lotte Stig Nørgaard, lektor, ph.d., (pharm), Sektion for Samfundsfarmaci og Klinisk Farmaci, Institut for ...

Af Carina Sjöberg Brixval, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Overvægt er et af vor tids største folkesundhedsproblemer, også blandt børn og unge. Det er samtidig et problem, som er lidt ude af kontrol: I mange lande er der en eksplosiv stigning i andelen af ...

Af Marit Eika Jørgensen, overlæge, forskningsleder, ph.d., Klinisk Epidemiologi, Steno Diabetes Center   Nyere epidemiologiske studier har vist, at dødeligheden hos patienter med diabetes er faldet over seneste 10-15 år, og at den er faldet relativt mere end i baggrundsbefolkningen. Dette fald i dødelighed er især forklaret ved et fald i iskæmisk hjertesygdom. Dødeligheden er ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD