Interview med Helene Foss Kjeldsen, sygeplejerske, alkoholbehandler, konsulent, Den Motiverende Samtale.dk Kronisk sygdom som type 2-diabetes kan anskues som en rejse for patienten, hvor sygdommen er ukendt og uden egentlige symptomer over diagnosticering og opmærksomhed på lidelsen. Målet er, at patienten på et tidspunkt accepterer sygdommen og tager kontrol over den. Som behandler møder man ...

Af Tina Ken Schramm, overlæge, ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Betydningen af antidiabetika for udvikling af hjertesygdom har været diskuteret i flere årtier, uden at vi i dag har klar dokumentation for hvilke antidiabetika, der er mest hensigtsmæssige fra et kardiologisk synspunkt. I firmafinansierede randomiserede studier har det overvejende været den blodsukkerregulerende effekt af ...

Af Pernille Kähler, stud. med., Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventions- forskning, Rigshospitalet Patienter med type 1-diabetes har kortere gennemsnitslevealder samt øget risiko for mikro- og makrovaskulære komplikationer sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Observationelle studier har indikeret, at intensiv glykæmisk kontrol mindsker risikoen for sendiabetiske komplikationer i varierende grad. Intensiv glykæmsik kontrol er imidlertid en krævende ...

Af Anne Marie Beck, seniorforsker, Enheden for Forskning i Ernæring, Herlev Hospital   Birthe Stenbæk Hansen, ernæringsfaglig konsulent, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Sundhedscenter   Kosten spiller en stor rolle i alle menneskers liv. Jo ældre vi bliver, jo vigtigere bliver kosten for, at vi fortsat kan klare os selv. God mad giver livskvalitet. Uplanlagt vægttab ...

Af Caroline Bruun Abild, klinisk diætist, cand.pæd.psyk., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Umiddelbart synes det nemt: Spis mindre af det usunde, mere at det sunde, tillæg noget aktivitet, og resultatet bliver en sundere og slankere krop. I praksis er det imidlertid anderledes. Det ved alle, der har talt med personer i vægttabsforløb, eller selv har ...

Af Lise Juul, postdoc, Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Helle Terkildsen Maindal, lektor, Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Der er stærk evidens for, at et beskedent vægttab (5-7%), ændringer i kost og fysisk aktivitet kan halvere risikoen for udvikling af type 2-diabetes blandt personer i ...

Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre hospital Denne oversigtsartikel vil fokusere på de enkelte antidiabetikas effekt på hjerte-kar-sygdom (se tabel 1). Artiklen gennemgår den eksisterende viden om de enkelte antidabetika, ligesom de seneste resultater fra kardiovaskulære endepunktsstudier fremlægges. Metformin Metformin anses for at være det mest hensigtsmæssige førstevalgspræparat. I 2008 rapporterede UKPDS-studiet, ...

Af Kenneth Christiansen, klinisk diætist, kok, Cand. Pæd. Pæd., selvstændig ved Slanke+ www.slankeplus.dk Heidi Dinesen, afdelingsleder, Familieplejen Vejle Kommune Prævalensen af overvægt og svær overvægt er stigende i den vestlige verden, herunder også i Danmark. I 2010 foretog Region Midtjylland en undersøgelse, hvor det blev skønnet, at antallet af overvægtige voksne er steget med 10% ...

Af Niels Grarup, læge, ph.d., The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet Den omfattende og hurtige udvikling i genteknologi og den første kortlægning af det humane genom har åbnet døren for en bedre forståelse af den komplekse arvelighed ved diabetes. Vi ved nu, at gruppen af ikke-autoimmun diabetes omfatter både monogene ...

Af Claus Larsen Feltoft, 1. reservelæge, Medicinsk Afdeling, Næstved Sygehus For omkring 40 år siden blev de første antagelser fremlagt om, at immunsystemet har en central rolle i udviklingen af type 1-diabetes. Selv om lægevidenskaben på mange områder er nået langt med hensyn til viden om type-1 diabetes, og behandlingsmulighederne er bedret betydeligt, er det ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD